Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1994

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1914/ip-0015

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1994

Treść

Zmiany liczebne i zagrożenia lęgowej populacji bociana białego Ciconia ciconia w Europie. Cz. 2. Status populacji lęgowej bociana białego w Polsce (c.d.) i w krajach sąsiednich.
Ptaki lęgowe Pustyni Błędowskiej.
Awifauna lęgowa PK Góry Opawskie.
Ochrona jezior w Polsce.
Projektowany rez. stepowy "Dwikozy" na stromej krawędzi dol. Opatówki.
KRONIKA ŻAŁOBNA
Mieczysław Jasnowski (1920-1993).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Międzynarodowa Konferencja nt. ochrony stanowisk geologicznych i krajobrazu.
Z działalności PROP.
Stacja monitoringu zintegrowanego w Świętokrzyskim PN.
Chronione gatunki roślin naczyniowych okolic Skrzycznego i Magurki Wiślańskiej (Beskid Śląski).
Czy kotewka orzech wodny Trapa natans powróci na dawne stanowisko  w zbiorniku wodnym Paprocany (Tychy)?
Stanowisko cieszynianki wiosennej Hacquetia epipactis na Wyż. Lubleksiej
Telemetria satelitarna - najnowsza technika w badaniach wędrówek zwierząt.
Obserwacje łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus na Lubelszczyźnie.
Gniazdowanie żołny Nerops apiaster pod Iłżą (woj. radomskie).
Roślinność siedlisk marginalnych w krajobrazie rolniczym południowych Kujaw.
Międzywojewódzki konkurs literacki dla młodzieży pod hasłem "Pokłon zieleni".
Ochrona przyrody w Izraelu.

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (1), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (1), 1998

M.in.: ptaki "Łężczaka", przelot brodźca piskliwego, ubarwienie dzioba ł. krzykliwego, sosnówka w norach...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...