Ornis Polonica 54 (3), 2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0072

W sklepie dodano: 17 stycznia 2014

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Ornis Polonica, Tom 54, Zeszyt 3, 2013

Żywiciele i pora rozrodu kukułek Cuculus canorus w Polsce: analiza danych obrączkowania i kart gniazdowych

Cenne i nieliczne ptaki lęgowe na Obszarze Specjalnej Ochrony Puszcza Knyszyńska

Zgrupowanie ptaków lęgowych Pustyni Błędowskiej w gradiencie sukcesji

Metody

Zwiększenie wykrywalności sójek Garrulus glandarius przy użyciu stymulacji dźwiękowej

Notatki

Wysokie zagęszczenie jarzębatki Sylvia nisoria w Kotlinie Biebrzańskiej w latach 2012 i 2013

Wysoka liczebność kropiatki Porzana porzana na Bagnach Rozwarowskich w 2011 roku – uwagi na temat metodyki liczeń

Występowanie puszczyka Strix aluco na terenie Warszawy w latach 2005–2010

Drugie stwierdzenie mewy różowej Rhodostethia rosea w Polsce

Stwierdzenie strepeta Tetrax tetrax na Lubelszczyźnie

Jaki to ptak?
 
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (1), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (1), 1998

M.in.: ptaki "Łężczaka", przelot brodźca piskliwego, ubarwienie dzioba ł. krzykliwego, sosnówka w norach...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 43 (4), 2002 Notatki Ornitologiczne 43 (4), 2002

M.in. biol. rozrodu czapli siwej i gawrona, awifauna górnej Wisły, synogarlica wschodnia, śmiertelność ptaków

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...