Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kpp-0045

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 18,00

Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIX/3-4/2008

Treść


Zmiany użytkowania gruntów na obrzeżach cennych obiektów przyrodniczych a wkraczanie nierodzimych gatunków roślin.
Nowe stanowiska chronionych, zagrożonych i rzadko spotykanych gatunków roślin naczyniowych w Polsce.
Roślinność łąk i muraw na krawędzi doliny Odry w Owczarach (gm. Górzyca).
Cenne elementy szaty roślinnej kompleksu łąk zmiennowilgotnych w dolinie Odry pod Nową Solą.
Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski PK)
Czarka austriacka Sarcoscypha austriaca w rejonie Gdańska - Olliwy. Nowe stanowiska.
Antrakofilne gatunki Macromycetes w Lasach Oliwskich (Trójmiejski PK).
Siedliska poczwarówki zwężonej Vertigo (Vertilla) angustior na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Zielonej Górze.
Biologia lęgowa wrocławskiej populacji kowalika Sitta europaea w ujęciu gradientu urbanizacji oraz porównania z terenami naturalnymi.
NOTATKI

Nowe stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L. na Wysoczyźnie Tureckiej
Morski ptak w górach, czyli stwierdzenie biegusa morskiego (Calidris maritima) w Sudetach Środkowych
Pierwsze stwierdzenie lęgu żołny Merops apiaster w województwie lubuskim
Inni kupili:
Ochrona Przyrody. Rocznik 48 (1990) Ochrona Przyrody. Rocznik 48 (1990)

Ochrona Przyrody. Rocznik 48 (1990) - pismo naukowe IOP PAN

Cena: 3,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 48 (1), 2007 Notatki Ornitologiczne 48 (1), 2007

Min.: jarzębatka, mewy na odpadach komunalnych, pokarm płomykówki, zagęszczenie teryt.lelka, rybitwa różowa...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 48 (2), 2007 Notatki Ornitologiczne 48 (2), 2007

M. in. mewy w Zat. Gdańskiej, łabędź niemy na Ziemi Łódzkiej, rzadkie gatunki w 2006, lęg mieszany mew ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...