Acta Zoologica Cracoviensia, XVI/5/1971 Acta Zoologica Cracoviensia, XVI/5/1971

Przeloty i zimowanie ptaków wodnych na Odrze pod Wrocławiem

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, V/5/15/1960 Acta zoologica cracoviensia, V/5/15/1960

Kumaki Grzbietu Krakowsko-Chrzanowskiego i przyległej części Doliny Wisły

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta Zoologica Cracoviensia, XIII/8/1968 Acta Zoologica Cracoviensia, XIII/8/1968

Owadożerne i gryzonie Beskidu Sądeckiego

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Acta Zoologica Cracoviensia, XII/2/1967 Acta Zoologica Cracoviensia, XII/2/1967

Unworn teeth of Hypolagus brachygnathus (Leporidae, Mammalia)

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Acta Zoologica Cracoviensia, XXI/14/1976 Acta Zoologica Cracoviensia, XXI/14/1976

Rooks Corvus frugileus in One of the Cracow Parks

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, V/11/1960 Acta zoologica cracoviensia, V/11/1960

Cricetidae i Microtidae (Rodentia) from the Pliocene of Węże (Poland)

Cena: 2,60 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, V/9/1960 Acta zoologica cracoviensia, V/9/1960

Wyniki badań nad rozmieszczeniem perłorodki rzecznej na Dolnym Śląsku

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta Zoologica Cracoviensia, V/8/1960 Acta Zoologica Cracoviensia, V/8/1960

Pokarm Puchacza Bubo bubo w Pieninach

Cena: 1,90 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, V/7/1960 Acta zoologica cracoviensia, V/7/1960

Studia nad genitaliami niektórych Coleophoridae (niem.)

Cena: 3,80 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/12/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/12/1959

Przyczynek do poznania fauny jętek (Ephemeroptera) okolic Krakowa

Cena: 2,60 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/9/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/9/1959

Uwagi o niektórych palearktycznych gatunkach z rodziny Catopidae (Coleoptera)

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/7/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/7/1959

O trzech gatunkach rodzaju Acherontides (Collembola) z jaskiń Afganistanu ...

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/6/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/6/1959

Europejskie gatunki Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae)

Cena: 7,30 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/4/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/4/1959

Dalsze badania nad europejskimi gatunkami z grupy rodzajowej Crambus

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/3/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/3/1959

Studia nad genitaliami niektórych Coleophoridae (Lepidoptera)

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/2/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/2/1959

Crymodes platinea z Pienin

Cena: 1,40 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, IV/1/1959 Acta zoologica cracoviensia, IV/1/1959

Fauna Apterygota Polskiego Narodowego Parku Tatrzańskiego

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Acta zoologica cracoviensia, III/7/1958 Acta zoologica cracoviensia, III/7/1958

Rozmieszczenie geograficzne kumaków (Bombina) między Wisłą, Skawą i Rabą

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...