Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy

Dostępność: dostępny

Nr produktu: amu-0028

W sklepie dodano: 18 stycznia 2011

udostępnij

Cena: 29,0025,00

Do koszyka

Polecamy również

Antropogeniczne zmiany w ekosystemach...

Antropogeniczne zmiany w ekosystemach...

Podręcznik jest cenną pozycją na rynku wydawniczym, ponieważ brak książek, które przedstawiają problem ...

Cena: 21,00
Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy w neoholocenie (Pojezierze Drawskie, dorzecze Parsęty)

Autor: Józef Szpikowski

W monografii przedstawiono rezultaty badań antropogenicznych przekształceń rzeźby zlewni młodoglacjalnej od około IV w.p.n.e. do czasów współczesnych. Obszarem badań była zlewnia Perznicy prawobrzeżny dopływ Parsęty w obrębie Pojezierza Drawskiego na Pomorzu Zachodnim.

Wskazano na szereg uwarunkowań o różnej skali zmienności czasowej, naturalnych i gospodarczo-politycznych, wpływających na antropogeniczne przekształcenia rzeźby. Zasadnicze znaczenie wśród nich mają uwarunkowania lito- i morfogeniczne, związane z typem środowiska przyrodniczego: rzeźba, litologia i gleby, które decydują o przebiegu procesów denudacyjnych oraz stopniu antropogenicznej presji na geoekosystem.

Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: UAM w Poznaniu
Liczba stron: 209
Format: 17x24 cm
ISBN: 83-232-2197-5
Oprawa: broszurowa
 


Inni kupili:
Funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych ... Funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych ...

...w zróżnicowanych warunkach morfolitologicznych (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodn

Cena: 45,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...