Bakteryjne choroby roślin ogrodniczych

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: pw-0010

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 35,0033,90

Do koszyka
Bakteryjne choroby roślin ogrodniczych

Autorzy: P. Sobiczewski, M. Schollenberg

Bakteriozy, stanowiące ważną grupę chorób roślin, nie doczekały się dotychczas w polskim piśmiennictwie naukowym odrębnego opracowania, uwzględniającego aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie. Podręczniki wydane przez Państwowe Wydawnictwo Rol­nicze i Leśne blisko 40 lat temu - „Bakteryjne choroby roślin\" W. Izrailskiego (ttum. z rosyjskiego) i „Bakteriozy roślin\" W.J. Dowsona (tłum. z angielskiego) zawierają informacje już w dużej mierze nieaktualne, nieodpowiadające wymaganiom współczesnej fitopatologii. Prowadzone badania znacznie powiększyły listę bakterii chorobotwórczych dla roślin, pozwoliły na poznanie epidemiologii i szkodliwości powodowanych przez nie chorób, jak również poznanie nowych aspektów epidemiologii i możliwości zwalczania wcześniej wykrytych bakteryjnych chorób roślin. Książka „Bakteryjne choroby roślin ogrodniczych\" zawiera opisy 37 chorób występujących na roślinach sadowniczych, ozdobnych i warzywnych w Polsce lub stanowiących dla nich potencjalne zagrożenie. Sprawcy 10 spośród opisanych chorób to organizmy podlegające obowiązkowi zwalczania (obiekty kwarantannowe). Większość przedstawionych chorób nie była dotychczas opisana w żadnym polskim podręczniku. Opis poszczegól­nych jednostek chorobowych obejmuje następujące części: występowanie, objawy, etiologia, rozwój choroby, ochrona roślin. Szczegółowość opisu wynika ze znaczenia gospodarczego choroby, stopnia jej poznania, zasięgu występowania i ilości informacji dostępnych w literaturze. Część szczegółową poprzedza wprowadzenie, w którym przedstawiono ogólne informacje o bakteriach jako czynnikach chorobotwórczych dla roślin oraz o epidemiologii i zwalczaniu bakterioz roślinnych. Na końcu książki zamieszczono alfabetyczny spis pełnych nazw opisanych tu bakterii oraz angielskich i polskich nazw chorób przez nie powodowanych. Fotografie przedstawiające objawy chorób ułatwiają ich rozpoznawanie. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów akademii rolniczych, kierunków: ochrona roślin, produkcja ogrodnicza, hodowla roślin i nasiennictwo oraz kształtowanie terenów zieleni. Będzie także pomocą dla producentów i przedstawicieli różnych służb związanych z produkcją ogrodniczą, zwłaszcza pracowników inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa. Mamy nadzieję, że będzie pożyteczna dla wszystkich zainteresowanych.

Rok wydania: 2002
Wydawnictwo: PWRiL

Liczba stron:

156

Format:

15x20 cm

ISBN:

83-09-01761-8

Oprawa:

broszurowa

 
Ładowanie...