Biochemia Biochemia

Najpopularniejszy podręcznik biochemii na świecie!

Cena: 229,00249,00 zł Więcej Do koszyka
Preparatyka organiczna Preparatyka organiczna

Znakomity, od lat uznawany za najlepsze źródło wiedzy podręcznik

Cena: 350,00399,00 zł Więcej Do koszyka
Inżynieria biochemiczna Inżynieria biochemiczna

Zagadnienia biochemii i mikrobiologii, termodynamika i kinetyka zjawisk ...

Cena: 75,9079,00 zł Więcej Do koszyka
Paradoks trucizn Paradoks trucizn

Substancje chemiczne przyjazne i wrogie

Cena: 61,9069,00 zł Więcej Do koszyka
Biochemia zwierząt Biochemia zwierząt

Skrypt do ćwiczeń dla studentów specjalności przyrodniczych

Cena: 28,00 Więcej Do koszyka
Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej

Dokładne opisy najpowszechniej stosowanych i najbardziej znanych procedur

Cena: 91,5095,00 zł Więcej Do koszyka
Chemia środowiska Chemia środowiska

Chemizm litosfery, hydrosfery i atmosfery; zanieczyszczenia antropogeniczne...

Cena: 55,5059,00 zł Więcej Do koszyka
Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych

Wiadomości teoretyczne oraz elementy poradnika ułatwiającego pracę w laboratorium

Cena: 89,0099,00 zł Więcej Do koszyka
Zarys fizykochemii drewna Zarys fizykochemii drewna

Fizykochemia drewna jest nauką z pogranicza fizyki drewna i chemii drewna

Cena: 26,00 Więcej Do koszyka
Druga twarz tlenu Druga twarz tlenu

Wolne rodniki w przyrodzie

Cena: 47,0049,90 zł Więcej Do koszyka
Wpływ aminokwasów pobudzających na ... Wpływ aminokwasów pobudzających na ...

...aktywność acetylocholinoesterazy i na okołodobową rytmikę aktywności ...

Cena: 8,00 Więcej Do koszyka
Preparatyka i analiza związków naturalnych Preparatyka i analiza związków naturalnych

Podręcznik jest adresowany do osób interesujących się chemią organiczną

Cena: 33,00 Więcej Do koszyka
Naturalne związki organiczne Naturalne związki organiczne

Wyjątkowe kompendium wiedzy o najważniejszych naturalmnych związkach organicznych

Cena: 74,9079,90 zł Więcej Do koszyka
Praktikum z enzymologii Praktikum z enzymologii

Oczyszczanie i badanie aktywności enzymów; Inhibicja enzymatyczna i in.

Cena: 17,00 Więcej Do koszyka
Poziom triacylogliceroli i cholesterolu w wybranych ... Poziom triacylogliceroli i cholesterolu w wybranych ...

Adaptacje zwierząt do zmian środowiskowych obserwowane na wszystkich poziomach ....

Cena: 18,90 Więcej Do koszyka
Biochemia Krótki kurs Biochemia Krótki kurs

Główny nacisk położono w niej na aspekty fizjologiczne omawianych procesów

Cena: 152,00169,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...