Biologia i biotechnologia aerobowych metylotrofów

Dostępność: dostępny

Nr produktu: kl-0013

W sklepie dodano: 19 sierpnia 2013

udostępnij

Cena: 32,0019,90

Do koszyka
Biologia i biotechnologia aerobowych metylotrofów

Autorzy: Yuri A. Trotsenko, Zofia Stępniewska

Treść

Spis używanych skrótów
Przedmowa
ROZWÓJ KIERUNKU NAUKOWEGO - METYLOTROFII
BIOLOGIA I METABOLIZM METYLOBAKTERII AEROBOWYCH
Fizjologiczno - biochemiczna i taksonomiczna różnorodność metylobakterii
Utlenianie metanolu przez bakterie
Szlaki utlenienia metylowanych amin z udziałem bakterii
Drogi metabolizmu połączeń metylosiarkowych u bakterii
Szlaki metaboliczne halogenowych pochodnych metanu u bakterii
Drogi utleniania formaldehydu u bakterii
Utlenianie kwasu mrówkowego przez bakterie
Drogi metabolizmu metylooctanu u bakterii
Transport elektronów i fosforylacja oksydatywna
Drogi pierwotnej asymilacji С1 u metylobakterii
Genomika i proteomika metylobakterii
BIOLOGIA I METABOLIZM METANOTROFÓW
Ekofizjologiczna rola aerobowych metanotrofów
Strukturalno-funkcjonalne i taksonomiczne zróżnicowanie metanotrofów
Drogi utlenienia i asymilacji metanu
Metanotrofy ekstremalnych ekosystemów
POTENCJAŁ BIOTECHNOLOGICZNY AEROBOWYCH METYLOTROFÓW
Metanotrofy i metylotrofy w biotechnologii
Metanotrofy w kopalniach - badania w Polsce
METYLOTROFOWE DROŻDŻE
Rozpoznanie obecności metylotrofowych drożdży
Drogi pierwotnego utleniania i asymilacji metanolu
Centralny metabolizm drożdży metylotrofowych
Regulacja C1-metabolizmu u metylotrofowych drożdży
Biogeneza i degradacja peroksysomu u metylotrofowych drożdży
Genetyka i biologia molekularna drożdży metylotrofowych

Rok wydania

2013

Wydawnictwo:

KUL

Liczba stron:

194

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7702-397-6

Oprawa:

broszurowa


Ładowanie...