Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: sg-0095

W sklepie dodano: 28 września 2016

udostępnij

Cena: 35,00

Do koszyka
Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Redakcja: Zofia Starck, Julita Rabiza-Świder

Treść

Przedmowa
1. Fizjologia roślin bazą informacji do uprawy roślin ozdobnych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wzrost roślin, produkcja biomasy i jej dystrybucja
1.2.1. Wykorzystanie energii świetlnej w procesie fotosyntezy w uprawach polowych i pod osłonami
1.2.2. Zróżnicowanie wymagań świetlnych u różnych gatunków roślin ozdobnych
1.2.3. Penetracja światła w głąb łanu przy różnym ustawieniu liści i wzrastających wartościach wskaźnika ulistnienia roślin (LAI)
1.2.4. Reakcja roślin uprawnych na stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i na stosunki wodne
1.2.5. Wymagania termiczne procesu fotosyntezy i oddychania roślin C3, C4 i CAM
1.2.6. Dystrybucja substancji pokarmowych w różnych etapach ontogenezy
1.2.7. Zróżnicowana reakcja roślin na zmiany temperatury w cyklu dobowym i różnych porach roku
1.3. Mechanizm regulacji procesów życiowych
1.3.1. Rola hormonów i innych regulatorów procesów życiowych u roślin ozdobnych
1.3.2. Charakterystyka funkcji poszczególnych hormonów
1.3.3. Regulacja wzrostu wegetatywnego
1.3.4. Korelacje wzrostowe i spoczynek roślin
1.3.5. Mechanizm zakwitania roślin
1.4. Reakcje roślin ozdobnych na niekorzystne warunki środowiska
1.4.1. Specyficzne reakcje roślin na niekorzystne warunki środowiska
1.5. Wykorzystanie syntetycznych regulatorów procesów życiowych i biostymulatorów w uprawie roślin ozdobnych
1.5.1. Stosowanie syntetycznych regulatorów procesów życiowych w uprawie roślin ozdobnych
1.5.2. Syntetyczne preparaty stosowane w uprawie roślin ozdobnych
1.5.3. Biostymulatory
1.5.4. Możliwości modyfikacji rozwoju i różnicowania roślin ozdobnych
1.5.5. Defolianty
1.6. Podsumowanie
2. Żywienie roślin ozdobnych
2.1. Składniki pokarmowe oraz kryteria niezbędności
2.2. Klasyfikacja składników pokarmowych
2.3. Formy pobierania składników pokarmowych przez rośliny
2.4. Transport jonów w środowisku korzeniowym
2.5. Forma przyswajalna i forma dostępna składnika w glebie
2.6. Konkurencja korzeni o składnik pokarmowy
2.7. Roztwór glebowy
2.8. Mechanizmy pobierania składników pokarmowych przez rośliny
2.9. Transport składników pokarmowych w roślinie
2.10. Znaczenie mikoryzy w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny
2.11. Pobieranie makroskładników przez rośliny, ich funkcje fizjologiczne oraz wpływ na jakość plonu
2.11.1. Azot
2.11.2. Fosfor
2.11.3. Potas
2.11.4. Wapń
2.11.5. Magnez
2.11.6. Siarka
2.12. Pobieranie mikroskładników przez rośliny, ich funkcje fizjologiczne oraz wpływ na jakość plonu
2.12.1. Chlor
2.12.2. Żelazo
2.12.3. Mangan
2.12.4. Cynk
2.12.5. Bor
2.12.6. Miedź
2.12.7. Molibden
2.12.8. Nikiel
2.13. Żywienie roślin ozdobnych w uprawach polowych
2.14. Nowe liczby graniczne dla uprawy roślin ozdobnych pod osłonami
2.15. Pożywki dla uprawy wybranych roślin ozdobnych w podłożach inertnych
2.16. Uprawy bezglebowe pod osłonami
2.16.1. Uprawy hydroponiczne bez podłoża stałego
2.16.2. Uprawy hydroponiczne z podłożem stałym
2.16.3. Uprawa aeroponiczna
2.16.4. Zalety i wady upraw bezglebowych – podsumowanie
2.17. Otwarte i zamknięte układy żywienia roślin ozdobnych pod osłonami
3. Rozmnażanie roślin ozdobnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Rozmnażanie generatywne
3.2.1. Jakość i ocena nasion
3.2.2. Zabiegi przedsiewne i siew nasion
3.2.3. Nowoczesne metody produkcji rozsady
3.3. Rozmnażanie wegetatywne - Henryk Chmiel, Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło
3.3.1. Rozmnażanie przez specjalne organy
3.3.2. Rozmnażanie wykorzystujące mechanizmy restytucyjne roślin
3.4. Rozmnażanie in vitro, Agnieszka Ilczuk
3.4.1. Laboratorium kultur tkankowych – wyposażenie
3.4.2. Skład pożywki w kulturach in vitro
3.4.3. Odczyn pożywki
3.4.4. Etapy rozmnażania kultur in vitro
3.4.5. Stabilność genetyczna roślin rozmnażanych in vitro
4. Przerywanie spoczynku, przyspieszanie i pędzenie roślin ozdobnych
4.1. Stan spoczynku i możliwości jego przerywania
4.2. Zasady przygotowania roślin do pędzenia i pędzenie
4.3. Przerywanie spoczynku przez zamrażanie lub schładzanie roślin
4.4. Przerywanie spoczynku metodą ciepłych kąpieli
4.5. Przerywanie spoczynku przez zastosowanie hormonów roślinnych
4.6. Pędzenie roślin cebulowych
4.7. Przyśpieszanie kwitnienia roślin bulwiastych na przykładzie mieczyka
4.8. Pędzenie ciętych pędów krzewów ozdobnych0
4.9. Pędzenie lilaka pospolitego
5. Czynniki wpływające na trwałość kwiatów ciętych
5.1. Wprowadzenie
5.2. Bilans wodny kwiatów ciętych
5.3. Biologia procesu starzenia się kwiatów
5.4. Programowana śmierć komórki
5.4.1. Metody badania zjawiska PCD w kwiatach
5.4.2. Czynniki zewnętrzne wywołujące PCD w kwiatach
5.4.3. Czynniki wewnętrzne wywołujące PCD w kwiatach
5.4.4. Zmiany w równowadze akceptor – donor
5.4.5. Anatomiczne, biochemiczne i molekularne zmiany podczas PCD
5.4.6. Geny uczestniczące w PCD
5.4.7. Możliwe drogi przekazu sygnałów informujących o PCD
5.4.8. Metody poprawy jakości ciętych kwiatów poprzez opóźnianie PCD
5.4.9. Perspektywy i kierunki badań PCD
5.5. Wpływ warunków uprawy roślin na trwałość ciętych kwiatów
5.6. Pora dnia i faza rozwoju kwiatu w momencie cięcia
5.6.1. Cięcie kwiatów
5.7. Wpływ substancji chemicznych na kwiaty cięte
5.7.1. Regulowanie bilansu wodnego kwiatów ciętych
5.7.2. Cukier jako składnik pożywek dla kwiatów ciętych
5.7.3. Sposoby zabezpieczania kwiatów przed działaniem etylenu
5.8. Zabiegi posprzętne i pożywki dla kwiatów ciętych
5.8.1. Przywracanie turgoru przywiędłym kwiatom
5.8.2. Kondycjonowanie
5.8.3. Otwieranie pąków kwiatowych
5.8.4. Pędzenie ciętych pędów roślin drzewiastych
5.8.5. Przedłużanie trwałości kwiatów ciętych w wazonie
5.8.6. Pożywki do zastosowania w każdym etapie łańcucha obrotu kwiatami ciętymi
5.9. Trwałość zieleni ciętej
6. Rośliny ozdobne w fitoremediacji
6.1. Wprowadzenie
6.2. Gatunki roślin ozdobnych zalecane do fitoremediacji
6.3. Fitoremediacja terenów otwartych
6.4. Fitoremediacja pomieszczeń mieszkalnych i publicznych
6.4.1. Źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniach
6.4.2. Rodzaje zanieczyszczeń w pomieszczeniach
6.4.3. Fitoremediacja powietrza w pomieszczeniach
6.5. Pielęgnacja roślin na stanowiskach skażonych i zagospodarowanie uzyskanej biomasy

Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: SGGW

Liczba stron:

268

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7583-656-1 

Oprawa:

broszurowaŁadowanie...