Biopaliwo rzepakowe

Dostępność: dostępny

Nr produktu: av-0044

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 32,0029,90

Do koszyka
Biopaliwo rzepakowe

Autorzy: Tadeusz Juliszewski, Tadeusz Zając

Biopaliwo rzepakowe adresowane jest przede wszystkim do rolników i inwestorów, rozważających decyzję o podjęciu produkcji biopaliwa na skalę nieprzemysłową, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami produkcji paliw alternatywnych.
W książce przedstawiono technologię uprawy rzepaku - od siewu aż do zbioru - i sposób wytwarzania biopaliwa rzepakowego (metyloestru oleju rzepakowego). Technologia produkcji polega na transestryfikacji oleju roślinnego przy zastosowaniu alkoholu (metanolu), w obecności katalizatora (wodorotlenku potasu). Opis tłoczenia oleju, przygotowania składników reakcji chemicznej, transestryfikacji, a także sposobów zagospodarowania produktów ubocznych pozwala czytelnikowi poznać uwarunkowania produkcji biopaliwa. Zasady kalkulacji kosztów produkcji umożliwiają ocenę szans i ryzyka podejmowania inwestycji w celu produkcji odnawialnego, ekologicznego paliwa do silników z zapłonem samoczynnym (Diesla).

Monografia „Biopaliwo rzepakowe", mająca charakter porad­nika, ze swego założenia jest popularnym omówieniem prob­lemów związanych z wytwarzaniem paliwa do silników wyso­koprężnych (Diesla). W opracowaniu omówiono uprawę rze­paku i pozyskanie nasion tego gatunku jako surowca oleju roślinnego do produkcji biopaliwa, na zagospodarowaniu pro­duktów ubocznych tej produkcji kończąc. Dla producentów biopaliw na potrzeby własnego gospodarstwa rolniczego, ta­kie kompleksowe omówienie wydaje się szczególnie przydatne i pożyteczne. Przekonaniem tym kierowali się autorzy książki, pisząc ją na podstawie swych wieloletnich doświadczeń oraz rozmów z rolnikami i inwestorami zamierzającymi podjąć produkcję biopaliw. Aktualnie w kraju zainteresowanie uprawą rzepaku na biopaliwo rolnicze jest żywe, a dowodem jest według różnych szacunków zwiększenie powierzchni zasiewów formy ozimej tego gatunku o 200 tyś. ha w sezonie wegetacyjnym 2006/7.
Konieczność stosowania w coraz większej ilości odtwa­rzalnych nośników energii, w tym także biopaliw silnikowych, jest szansą na częściowe rozwiązanie współczesnych proble­mów paliwowych w kraju i na świecie, ale także, jak się ocze­kuje, spowoduje łagodzenie efektu cieplarnianego świata.
Analiza uwarunkowań oraz chłodna kalku­lacja aktualnych i przewidywanych kosztów produkcji biopaliwa, powinny poprzedzać decyzję o podjęciu inwestycji zaku­pu instalacji do produkcji biopaliwa. Autorzy zwracają na to ogólnie uwagę Czytelnika w tym miejscu, a także szczegółowo w różnych fragmentach książki, choć koncentrują się przede wszystkim na agrotechnologicznych oraz technicznych aspek­tach produkcji biopaliwa rzepakowego.

Treść

Wstęp
Uprawa rzepaku na biopaliwo
Pochodzenie i uprawa rzepaku oraz roślin pokrewnych w Polsce
Aktualne znaczenie gospodarcze form uprawnych rzepaku w kraju
Biologiczne i rolnicze uwarunkowania plonowania rzepaku
Doskonalenie hodowli rzepaku pod względem ilościowo-jakościowym
Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania uprawy rzepaku
Wymagania termiczne i wilgotnościowe
Porównanie technologii uprawy rzepaku
Uprawa roli pod rzepak ozimy i jary
Wapnowanie oraz nawożenie przedsiewne i wiosenne: NPK i S oraz nawozami mikroelementowymi
Termin i sposób siewu nasion rzepaku
Pielęgnacja roślin i metody odchwaszczania plantacji
Zwalczanie chorób i szkodników
Możliwości łącznego stosowania nawozów i pestycydów
Zbiór rzepaku
Czyszczenie i suszenie zebranych nasion
Literatura
Biopaliwo
Wprowadzenie
Właściwości paliwa silnikowego
Olej roślinny jako paliwo silnikowe
Surowce do produkcji biopaliwa
Transestryfikacja
Produkty uboczne
Ogólne zasady kalkulacji kosztów
Uwagi końcowe
Literatura
Podstawowe pojęcia

Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: PWRiL

Liczba stron:

176

Format:

14,5x21 cm

ISBN:

978-83-09-99001-7

Oprawa:

broszurowa
Inni kupili:
Rośliny wodne i bagienne Rośliny wodne i bagienne

Książka opisują różnorodność krajowych gatunków przystosowanych do siedlisk wodnych

Cena: 55,9069,00 zł Więcej Do koszyka
Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych. "Acta Biologica Silesiana". T. 36/53

Cena: 1,0025,00 zł Więcej Do koszyka
Roślinność łąkowo-bagienna na ... Roślinność łąkowo-bagienna na ...

Roślinność łąkowo-bagienna na górniczo zniekształconych obszarach częstochowskiego okręgu rudonośnego

Cena: 8,0010,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...