Biuletyn KOP PAN Natura 2000 - 1/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-p-0089

W sklepie dodano: 17 września 2011

udostępnij

Cena: 19,80

Do koszyka
Biuletyn KOP PAN Natura 2000 - 1/2010

Biuletyn obejmuje część artykułową i sprawozdawczo-informacyjną. W części artykułowej prezentuje głównie kwestie, które stanowiły przedmiot merytorycznych dyskusji prowadzonych w ramach Komitetu. Dotyczą one ważnych i aktualnych w danym momencie problemów ochrony przyrody w Polsce. W części sprawozdawczo-informacyjnej prezentowane są stanowiska Komitetu w kluczowych i aktualnych dla ochrony przyrody sprawach, kalendarium prac Komitetu oraz bieżące informacje, dyskusje, itp.

Wydawnictwo jest publikowane w języku polskim z anglojęzycznymi abstraktami artykułów oraz dwujezycznymi tytułami prac.

Treść

ARTYKUŁY PROBLEMOWE I PRZEGLĄDOWE

J. Kruszelnicki: Uwagi do wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce

M. Makomska-Juchiewicz: Natura 2000 w Polsce: stan wdrożenia , problemy, trudności, zagrożenia, nadzieje (Natura 2000 in Poland: implementation, problems, treats, opportunities)

R. Olaczek: Blaski i cienie ochrony przyrody we Wspólnocie Europejskiej

R. Olaczek: Natura 2000 a sprawa białowieska

STANOWISKA KOMITETU OCHRONY PRZYRODY POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w sprawie Puszczy Białowieskiej (Statement of the Committee on Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences concerning the Puszcza Białowieska Forest )

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM)

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin energetycznych

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie inwestycji w słowackiej części Tatr

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie zapisów dotyczących ochrony przyrody w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej w województwie

VARIA

J. Herbich: Problemy funkcjonowania parków krajobrazowych w nowej strukturze organizacyjnej ochrony przyrody

A. Nikel: Kalendarium prac Komitetu

60 stron

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2011

Muflony w Polsce; nietoperze Dymiącej Piwnicy; czynna ochrona żółwi; pluszcz w TPN

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2011

Atlas ssaków Polski, kuraki leśne Beskidów, ślimaki Babiogórskiego PN, pachnica ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2011

Polskie badania antarktycznego sublitoralu; mieszańce dzięciołów, ślimaki lądowe ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...