Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1980/ip-0037

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1998

Treść

Osobliwości szaty roślinnej Miasta i Gminy Chrzanów.
"Dolina Rzeki Ilanki" - projektowany rez. przyrody.
Parki krajobrazowe Sudetów.
Szata roślinna projektowanego  PK Dol. Bystrzycy w woj. wrocławskim.
Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia ma już 11 lat.
Lasy projektowanego PK Dol. Kamienicy.
Storzan bezlistny Epipogium aphyllum w Karpatach Ukraińskich i na terenach przyległych.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Z działalności PROP.
Problem ochrony drzewostanów świerkowych przed gradacjami kornika drukarza Ips typographus.
Nowe stanowisko storzana  bezlistnego
Epipogium aphyllum w Tatrzańskim PN.
Interesujące stanowisko zimowitu jesiennego Colchicum autumnale na Pomorzu Zachodnim.
Wykaz gatunków porostów chronionych w Polsce.
Ślimaki (Gastropoda) rzeki Trzebyczki na terenie projektowanego rez. przyrody "Antoniów" k. Dąbrowy Górniczej.
Subfos
ylne stanowisko ślimaka ostrokrawędzistego Helicigona lapicida w Zielonej Dolinie (Lasy Oliwskie).

Inni kupili:
Wpływ regulacji koryta Odry na ... Wpływ regulacji koryta Odry na ...

Wpływ regulacji koryta Odry na akumulację osadów zanieczyszczonych metalami ciężkimi: zróżnicowanie, zmiany...

Cena: 16,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...