Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0067

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2003

Treść

Wspomnienie o Annie Dyduch-Falniowskiej (1953-2002).
ARTYKUŁY NAUKOWE
Stan introdukowanych populacji dziewięćsiłu popłocholistnego na Wyż. Miechowskiej.
Tereny o szczególnych walorach florystycznych na Płaskowyżu Rybnickim.
Herpetowauna dol. Słudwi.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Udane lęgi sokoła wędrownego w Warszawie (200-2002r.).
Materiały do historii ochrony kozicy w Polskich Tatrach.
Problemy regulacji doliny Wisły między Soczewką a Nieszawą na tle walorów awifauny.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Starodruki i dokumenty przyrodnicze na aukcjach antykwarycznych.
Osobliwości szaty roślinnej okolic Myszkowa i problem ich ochrony.
Rozmieszczenie stanowisk roślin storczykowatych w PK im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.
O wrzoścu bagiennym w gm. Trzebiatów, Kołobrzeg i Karlino na Pom. Zachodnim.
Nowe stanowiska wrońca widlastego oraz innych rzadkich i chronionych roślin naczyniowych w mazowieckim PK.
Nowe stanowisko wolffi bezkorzeniowej w gm. Dobra (woj. zachodniopomorskie).
Dzwonek szerokolistny w Siennej w masywie Śnieżnika.
Stanowisko podkolana białego na Roztoczu Środkowym.
O potrzebie ochrony stanowisk bluszczu pospolitego w Samoklęskach w woj. lubelskim.
Łąki k. Podłęża - atrakcyjny ornitologicznie teren w pobliżu Krakowa.
Walory przyrodniczo-krajobrazowe miasta i gminy Kańczuga.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...