Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0079

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2005

Treść

Krajobraz i torfowiska Narwiańskiego PN.
Stanowisko górnokredowych pstrych margli w poprzeczni "Kunegunda" Kopalni Soli w Wiliczce.
Stan populacji kruka Corvus corax na Niz. Północnopodlasiej w latach 1982-2003.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Zasługi M. Marchlewskiego dla ochrony przyrody i krajobrazu Tatr. Wspomnienie z okazji 100-lecia urodzin pierwszego dyr. TPN oraz 50-lecia jego utworzenia.
Przyroda Białowieskiego PN w 25 rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1979-2004).
Projekt poszerzenia rezerwatu "Rotuz" w Kotl. Oświęcimskiej.
Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na garbie Gielniowskim w gm. Stąporków.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Zagrożony płat roślinności halofilnej w leśnictwie Troszyn.
Godne ochrony łąki w opolu - Nowej Wsi Królewskiej.
Nowe stanowisko widłaczka torfowego Lycopodiella inundata w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie).
Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sybirica w PK Chełmy na Pogórzu Kaczawskim.
Nowe stanowiska starca wielkolistnego Senecio macrophyllus na Zamojszczyźnie.
Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi na wschodnich krańcu Polski.
Dziedzictwo PRL-u w krajobrazie dolin rzecznych.
Negatywne skutki tzw. ustawy kompetencyjnej dla ochrony przyrody w Polsce.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...