Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0079

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2005

Treść

Krajobraz i torfowiska Narwiańskiego PN.
Stanowisko górnokredowych pstrych margli w poprzeczni "Kunegunda" Kopalni Soli w Wiliczce.
Stan populacji kruka Corvus corax na Niz. Północnopodlasiej w latach 1982-2003.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Zasługi M. Marchlewskiego dla ochrony przyrody i krajobrazu Tatr. Wspomnienie z okazji 100-lecia urodzin pierwszego dyr. TPN oraz 50-lecia jego utworzenia.
Przyroda Białowieskiego PN w 25 rocznicę wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1979-2004).
Projekt poszerzenia rezerwatu "Rotuz" w Kotl. Oświęcimskiej.
Ochrona kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na Płaskowyżu Suchedniowskim oraz na garbie Gielniowskim w gm. Stąporków.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Zagrożony płat roślinności halofilnej w leśnictwie Troszyn.
Godne ochrony łąki w opolu - Nowej Wsi Królewskiej.
Nowe stanowisko widłaczka torfowego Lycopodiella inundata w Bieszczadach Zachodnich (Karpaty Wschodnie).
Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sybirica w PK Chełmy na Pogórzu Kaczawskim.
Nowe stanowiska starca wielkolistnego Senecio macrophyllus na Zamojszczyźnie.
Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi na wschodnich krańcu Polski.
Dziedzictwo PRL-u w krajobrazie dolin rzecznych.
Negatywne skutki tzw. ustawy kompetencyjnej dla ochrony przyrody w Polsce.

Inni kupili:
Collins Bird Guide Collins Bird Guide

The book provides all the information needed to identify any species at any time of the year, covering size,

Cena: 122,82 Więcej Do koszyka
Osobliwości świata roślin Osobliwości świata roślin

Patrząc na otaczające nas rośliny, często nie dostrzegamy ich wyjątkowości...

Cena: 17,9022,00 zł Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1995 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1995

M.in.: CORINE Biotopes, minogi w Polsce, smużka poza granicą zasięgu, bóbr w ŚPN, wątlik błotny w P. August.

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...