Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2007

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0091/821

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2007

Treść

Stanowisko Dyrekcji i pracowników IOP PAN w Krakowie w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dol. Rospudy.
Nowe stanowiska szafirka miękkolistnego Muscari comosum w woj. lubelskim.
Nowe stanowiska żmijowca czerwonego Echium russicum na Wyż. Zachodniowołyńskij.
Nowe stanowisko omiegu górskiego Doronicum austriacum na Górnym Śląsku.
Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez płomykówki Tyto alba.
Stanowiska fliszu w Jaśliskim PK (Karpaty Polskie) - propozycja do programu edukacji i ochrony.
Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na zmiennowilgotnej łące koło miejscowości Stany pod Nową Solą (woj. lubuskie).
Znaczenie orzechówki Nucifraga caryocatactes dla rozprzestrzeniania leszczyny Corylus avellana na Wyż. Częstochowskiej.
Zmiany składu gatunkowego gryzoni na terenie olsów Kampinoskiego PN wywołane obniżeniem się poziomu wód gruntowych.
Znaczenie stawów hodowlanych w Samoklęskach na Lubelszczyźnie w zachowaniu lokalnej różnorodności ptaków wodno-błotnych.
Lęg mieszany raniuszka białogłowego Aegithalos caudatus caudatus z raniuszkiem czarnobrewym
Aegithalos caudatus europaeus na Lubelszczyźnie.
Stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus w PK Chełmy na Pogórzu Kaczawskim.
Nowe stanowisko brzozy niskiej Betula humilis na Niz. Południowopodlaskiej.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2008 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2008

Żuraw w Poleskim PN, awifauna Raby, nowe stanowiska rośłin, grzybów i chrząszcza

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2008 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2008

Zimowiska nocka Bechsteina, trzmiele i trzmielce, rzekotka drzewna, porosty epifityczne,nowe stanowiska roślin

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2009 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2009

Monitoring siedisk i gatunków, odnowienie cisa pospoltego, modliszka zwyczajna, aksamitka złota, bycznik...

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...