Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0165

W sklepie dodano: 26 marca 2013

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2013

 Krajobraz jako obiekt badań naukowych i ochrony przyrody.
Malakofauna w holoceńskich osadach Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dynamika liczebności i fenologia pojawów gęsi Anser sp. w okresie migracji i zimowania w południowo-zachodniej Polsce.
Pająki (Araneae) rezerwatu torfowiskowego „Bór na Czerwonem”.
Stwierdzenia nocka orzęsionego Myotis emarginatus i mroczka późnego Eptesicus serotinus w okresie letnim i jesiennym w Tatrach.
Rodzima populacja babki łysej Neogobius gymnotrachelus w Polsce?
Świetlista dąbrowa subkontynentalna Potentillo albae-Quercetum petraeae – stanowiska na terenie Puszczy Kozienickiej.
Nowe stanowiska obuwika pospolitego Cypripedium calceolus na Płaskowyżu Jędrzejowskim (Niecka Nidziańska).
Nowe naturalne stanowisko zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris w Ojcowskim Parku Narodowym .

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...