Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1997

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ip-0032

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1997

Treść

Wkład nauki polskiej w rozwój światowej idei ochrony przyrody.
Ochrona gleb - zarys problematyki badawczej realizowanej w Polsce.
Polskie osiągnięcia w dziedzinie ochrony przyrody regionów polarnych.
Ochrona gniazd rzadkich ptaków leśnych na północnym Podlasiu w latach 1984-1994.
Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia w woj. chełmskim w latach 1994-1995.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
IX Ogólnopolska Konf. Chiropterologiczna.
Z działalności PROP.
Dzień Wycieczek Geologicznych '97.
Udział Towarzystwa tatrzańskiego w zarybianiu stawów tatrzańskich w 2. połowie XIX wieku.
Zmiany stanu rez. przyrody i parków narodowych dokonane w 1996 roku.
Projektowany rez. florystyczny "Bojnówka" dla ochrony obuwika pospolitego Cypropedium calceolus.
Okazały owocnik grzyba podziemnego Choiromyces meandriformis z Beskidu Wyspowego.
Roślinność kserotermiczna na ściance gipsowej w Gniazdowicach k. Proszowic.
Stanowiska grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata w Kotl. Oświęcimskiej.
Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus w dol. Płoni na Poj. Myśliborskim.
Nietypowe miejsce koczowania bielika Haliaeetus albicilla.
Wpływ zamknięcia jaskini na populację zimujących w niej nietoperzy - na przykładzie Jaskini Białej.

Inni kupili:
Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych... Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych...

Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce+suplement+CD

Cena: 14,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...