Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0038

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1998

Treść

O konieczności uporządkowania prawno-organizacyjnego procesów restytucji i reintrodukcji gatunków w Polsce i dostosowania ich do międzynarodowych standardów.
Ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens w Polsce.
Zagrożenia bytu trzmieli (Bombus, Apoidea) w Polsce i możliwości ich czynnej ochrony.
Znaczenie zróżnicowania siedlisk dla awifauny lęgowej terenów rolniczych w dol. Rudawy k. Krakowa.
Liczebność i sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na ziemi krotoszyńskiej w latach 1993-1997.
Piaseczno - zagrożone jez. osobliwości przyrodniczych.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Międzynarodowa konf. "Zielony kręgosłup Centralnej i Wschodniej Europy".
Z działalności PROP.

Memoriał w sprawie "Strategii wprowadzenia ekorozwoju w Polsce".
Zmiany stanu rez. przyrody i parków narodowych dokonane w 1997 r.
Kruszczyk ostry Epipactis leptochila - nowy dla Polski gat. storczyka.
Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus w Kraśniku.
Interesujące stanowisko ostrożenia siwego Crisum canum na Wysoczyźnie Kaliskiej.
Stanowiska nowych i od dawna nie notowanych gat. roślin w Puszczy Bukowej pod Szczecinem.
Rozmieszczenie i zmiany liczebności bociana czarnego Ciconia nigra w woj. kieleckim.
Stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego  Cygnus cygnus w okolicach Częstochowy.
Płazy - troglokseny w Tatrzańskim PN.
Cenny przyrodniczo obszar dorzecza Amtkełu w zachodniej Gruzji.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1995 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1995

M.in.: bocian czarny w Europie i wielu reginach kraju, sowa blotna w Polsce, pijawka lekarska, pełnik europ.

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VII/1/1996 Przegląd Przyrodniczy VII/1/1996

Mięczaki, żuraw w Ińskim PK, rybitwa białowąsa w Wielkopolsce, agresja łabędzi, liczebność sów pod Szczecinem

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Ptaki Polski 1/2011 Ptaki Polski 1/2011

Rozpoznawanie potrzosa, trznadla czarnogardłego, trznadelka, trznadla czubatego ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...