Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0038

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1998

Treść

O konieczności uporządkowania prawno-organizacyjnego procesów restytucji i reintrodukcji gatunków w Polsce i dostosowania ich do międzynarodowych standardów.
Ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens w Polsce.
Zagrożenia bytu trzmieli (Bombus, Apoidea) w Polsce i możliwości ich czynnej ochrony.
Znaczenie zróżnicowania siedlisk dla awifauny lęgowej terenów rolniczych w dol. Rudawy k. Krakowa.
Liczebność i sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia na ziemi krotoszyńskiej w latach 1993-1997.
Piaseczno - zagrożone jez. osobliwości przyrodniczych.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Międzynarodowa konf. "Zielony kręgosłup Centralnej i Wschodniej Europy".
Z działalności PROP.

Memoriał w sprawie "Strategii wprowadzenia ekorozwoju w Polsce".
Zmiany stanu rez. przyrody i parków narodowych dokonane w 1997 r.
Kruszczyk ostry Epipactis leptochila - nowy dla Polski gat. storczyka.
Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus w Kraśniku.
Interesujące stanowisko ostrożenia siwego Crisum canum na Wysoczyźnie Kaliskiej.
Stanowiska nowych i od dawna nie notowanych gat. roślin w Puszczy Bukowej pod Szczecinem.
Rozmieszczenie i zmiany liczebności bociana czarnego Ciconia nigra w woj. kieleckim.
Stanowisko lęgowe łabędzia krzykliwego  Cygnus cygnus w okolicach Częstochowy.
Płazy - troglokseny w Tatrzańskim PN.
Cenny przyrodniczo obszar dorzecza Amtkełu w zachodniej Gruzji.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...