Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2002

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0062

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2002

Treść

Różnorodność szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym na Płaskowyżu Proszowickim.
Szata roślinna użytku ekologicznego Las Krzyszkowicki.
Rez. przyrody "Przełom Osławy pod Duszatynem" - wartości przyrodnicze i zagrożenia.
Wyniki introdukcji bobra europejskiego Castor fiber w górnym dorzeczu Wisłoka i Jasiołki (Beskid Niski) przeprowadzonych w 1998 i 1999 r.
Nowy rez. przyrody nieożywionej "Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego" i jego znaczenie dla paleontologii.
Projekt geooochrony Podgórek Tynieckich.
KORESPONDENCJE
Jeszcze o polskich nazwach ptaków.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Ekspansja rukiewnika wschodniego Bunias orientalis w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowisko żółwia błotnego Emys orbicularis na Lubelszczyźnie.
Ciemnik czarny Melanophila acuminata - nowy dla Bieszczadów chrząszcz z rodziny bogatkowatych.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...