Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2002

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0062

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2002

Treść

Różnorodność szaty roślinnej w krajobrazie rolniczym na Płaskowyżu Proszowickim.
Szata roślinna użytku ekologicznego Las Krzyszkowicki.
Rez. przyrody "Przełom Osławy pod Duszatynem" - wartości przyrodnicze i zagrożenia.
Wyniki introdukcji bobra europejskiego Castor fiber w górnym dorzeczu Wisłoka i Jasiołki (Beskid Niski) przeprowadzonych w 1998 i 1999 r.
Nowy rez. przyrody nieożywionej "Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego" i jego znaczenie dla paleontologii.
Projekt geooochrony Podgórek Tynieckich.
KORESPONDENCJE
Jeszcze o polskich nazwach ptaków.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Ekspansja rukiewnika wschodniego Bunias orientalis w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowisko żółwia błotnego Emys orbicularis na Lubelszczyźnie.
Ciemnik czarny Melanophila acuminata - nowy dla Bieszczadów chrząszcz z rodziny bogatkowatych.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2011

Orzeł przedni w Karpatach; Nocek łydkowłosy w pł. Karpatach; Duże skrzelonogi ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2011

Pomurnik w polskich Tatrach; Sowy leśne Pogórza Przemyskiego; kwietnica okazała ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2011

Porosty rezerwatu „Góra Uszeście”; czajka - ginący symbol Nadwarciańskiego PN ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...