Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2011

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0154

W sklepie dodano: 7 września 2011

udostępnij

Cena: 5,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2011

Treść

AKTUALNOŚCI

Obecność muflonów Ovis aries musimon w Polsce - czy to naprawdę konieczne?
Uwagi i wnioski RROP do "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" oraz do "Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji
Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły".
ARTYKUŁY
Fauna nietoperzy (Chiroptera) rojących się przy otworze jaskini Dymiąca Piwnica (babiogórski PN).
Rozmieszczenie i liczebność pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea w Tatrzańskim PN w latach 2008-2009.
Nowe gatunki ryjkowców (Coleoptea: Apionidae, Currculionidae) w Pienińskim PN.
Interesujące gatunki roślin naczyniowych doliny Uniejówki na Wyżynie Miechowksiej.
Migracja ropuchy szarej Bufo bufo przez przepust drogowy w Łysomicach, woj. pomorskie.
RECENZJE
SPRAWOZDANIA
Czynna ochrona żółwi - nauka poprzez praktykę
NOTATKI
Różanecznik żółty Rhododendron luteum na Polesiu Wołyńskim.
Błonica oszczepowata Ulva flexuosa pilifera (chlorophyta, Ulvophyceae) na nowym słodkowodnym stanowisku w Poznaniu.
Nowe stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans i salwini pływającej Salvinia natans w okolicach Chrzanowa i Niepołomic


Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...