Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0166

W sklepie dodano: 28 maja 2013

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2013

 AKTUALNOŚCI
Sesja plenarna PROP
Stanowisko PROP w sprawie prywatyzacji spółki PKL SA
ARTYKUŁY
Empowerment - istota czynnika ludzkiego w ochronie przyrody.
Stan populacji i biologia lęgowa bączka Ixobrychus minutus na stawach rybnych w PK Lasy Janowskie.
Zimowanie ptaków wodno-błotnych i szponiastych na wybranych odcinkach rzek w północnopodlaskim dorzeczu Narwi.
Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy  "Wiśliska" - obszar Natura 2000 PLH 120084.
O wybranych walorach przyrodniczych i kulturowych lasów Trzebiesławskich Wzgórz.
Zmiany we florze rezerwatu "Gołobórz" na przestrzeni 30 lat (1980-2010).
Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w kompleksie stawów Przeręb kołoZatora.
Występowanie błonkówki - smukwy kosmatej Scolia hirta na Wyżynie Małopolskiej.
Aktualny stan populacji przetacznika zwodnego Veronica paniculata subsp. paniculata w okolicach Tarnogóry.
SPRAWOZDANIA
II Międzynarodowe Sympozjum poświęcone gatunkom z rodzaju Hucho i Parahucho. O zagrożeniu największych ryb łososiowatych.


Inni kupili:
Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski

Wyjątkowy album, znakomite, pięknie ilustrowane źródło informacji o polskiej awifaunie ...

Cena: 129,00149,00 zł Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2013

Krajobraz jako obiekt badań naukowych; Liczebności i dynamika pojawu gęsi... i in.

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ornis Polonica 53 (4), 2012 Ornis Polonica 53 (4), 2012

Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych; Biologia lęgowa wąsatki ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...