Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2014

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0172

W sklepie dodano: 22 czerwca 2014

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2014

 ARTYKUŁY
Kaskady potoku Roztoka jako godna ochrony atrakcja geoturystyczna Pasma Policy.
Rozmieszczenie ryjówkowatych Soricidae w polskich Tatrach.
Wyniki monitoringu czajki Vanellus vanellus i kszyka Gallinago gallinago w Kampinoskim PN.
Obszary Natura 2000 w granicach Wrocławia jako potencjalne siedliska ochrony trzmieli (Bombus sgen.)
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w fitocenozach zespołu krynicznicy tępej Nitellopsidetum obtusae na tle cech jakości wody w jeziorach Ziemi Lubuskiej.
Brzoza karłowata Betula nana w Polsce.
Długosz królewski Osmunda regalis w Puszczy Sandomierskiej.
Biegacz urozmaicony Carabus variolosus na Płaskowyżu Kolbuszowskim.
NOTATKI
Gniazdowanie bączka Ixobrychus minutus na terenie Łodzi w latach 2012-2013.
Potwierdzenie występowania błonkówki - grzebacza trętwisza - Mimumesa littoralis w Polsce.
Raport o obserwacji minoga morskiego Petromyzon marinus w rzece Redze.
Nowe stanowisko piskorza Misgurnus fossilis w dorzeczu Redy i propozycje jego ochrony.
RECENZJEInni kupili:
Choroby roślin rolniczych Choroby roślin rolniczych

Informacje dotyczące występowania, objawów, szkodliwości i przyczyn chorób

Cena: 31,00 Więcej Do koszyka
Ule, sprzęt i budowle pasieczne Ule, sprzęt i budowle pasieczne

Ogólne zasady budowy, technika i wyposażenie uli

Cena: 46,5049,00 zł Więcej Do koszyka
Ptaki Śląska 20/2013 Ptaki Śląska 20/2013

Zimowanie krzyżówki we wrocławiu; Biologia rozrodu trzcinniczka; Nocowanie żurawi...

Cena: 10,0015,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...