Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2014

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0172

W sklepie dodano: 22 czerwca 2014

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2014

 ARTYKUŁY
Kaskady potoku Roztoka jako godna ochrony atrakcja geoturystyczna Pasma Policy.
Rozmieszczenie ryjówkowatych Soricidae w polskich Tatrach.
Wyniki monitoringu czajki Vanellus vanellus i kszyka Gallinago gallinago w Kampinoskim PN.
Obszary Natura 2000 w granicach Wrocławia jako potencjalne siedliska ochrony trzmieli (Bombus sgen.)
Zależności wewnątrzbiocenotyczne w fitocenozach zespołu krynicznicy tępej Nitellopsidetum obtusae na tle cech jakości wody w jeziorach Ziemi Lubuskiej.
Brzoza karłowata Betula nana w Polsce.
Długosz królewski Osmunda regalis w Puszczy Sandomierskiej.
Biegacz urozmaicony Carabus variolosus na Płaskowyżu Kolbuszowskim.
NOTATKI
Gniazdowanie bączka Ixobrychus minutus na terenie Łodzi w latach 2012-2013.
Potwierdzenie występowania błonkówki - grzebacza trętwisza - Mimumesa littoralis w Polsce.
Raport o obserwacji minoga morskiego Petromyzon marinus w rzece Redze.
Nowe stanowisko piskorza Misgurnus fossilis w dorzeczu Redy i propozycje jego ochrony.
RECENZJEInni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...