Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2017

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0189

W sklepie dodano: 2 stycznia 2018

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2017

Artykuły
Awifauna lęgowa terenu zalewowego Odry pod Wrocławiem w ciągu 125 lat,
Wzrost liczebności i zagęszczenie bociana czarnego Ciconia nigra w Polsce środkowej,
Rola zielonej infrastruktury w ochronie różnorodności biologicznej i łączności ekologicznej w Polsce,
Różnorodność gatunkowa nietoperzy,
Czy ochrona źródlisk w Puszczy Knyszyńskiej jest skuteczna i zadowalająca?
Notatki
Nowe stanowisko dziewięćsiła popłocholistnego Carlina onopordifolia na Ponidziu.
Nowe stanowisko rzadkiego gatunku wrotka Filinia opoliensis w południowej Polsce,
Nowe stanowisko wierzby szwajcarskiej Salix helvetica w Tatrach,
Recenzje

Inni kupili:
Rośliny chronione Rośliny chronione

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce

Cena: 59,9569,00 zł Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1992

M.in.: ptaki MgPN, orzeł przedni w SłPN, zanikanie kuraków, zadrzewienia śródpolne, bocian czarny w OPN,

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1995 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1995

M.in.: bocian czarny w Europie i wielu reginach kraju, sowa blotna w Polsce, pijawka lekarska, pełnik europ.

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...