Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2018

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 18620/ip/0195

W sklepie dodano: 28 grudnia 2018

udostępnij

Cena: 7,20

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2018

Artykuły
Nielegalne polowanie na ptaki w Unii Europejskiej: rozbieżność między słowem pisanym a skutecznym działaniem.
Czerwona lista siedlisk przyrodniczych polskich Karpat (region biogeograficzny alpejski) – propozycja oceny zagrożenia.
Malakocenozy Gorczańskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu buczyny karpackiej.
Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus w Poleskim Parku Narodowym.
Historia zagłady największej kolonii susła moręgowanego Spermophilus citellus koło Łambinowic na Śląsku Opolskim.
Wpływ aktywności bobra europejskiego na strukturę fitocenoz nadrzecznych lasów łęgowych.
Notatki
Pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum – nowy gatunek we florze Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Len złocisty Linum flavum (Linaceae) w Górach Świętokrzyskich – nowe stanowisko na północno-zachodniej granicy zasięgu.
Zadrzewione krajobrazy wiejskie Europy Środkowowschodniej: bioróżnorodność, dziedzictwo kulturowe i ochrona.
Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2018 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2018

Płazy pow. pleszewskiego, chomik europejski w woj. mazowieckim; sasanki i storczyki

Cena: 7,20 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2018 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2018

Popielica w Pienińskim PN; Różnorodność mykobioty w Pienińskim PN; flora MPN

Cena: 7,20 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2018 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2018

Nietoperze i dzięcioły obszarów Natura 2000; Zimowanie ptaków w lasach mieszanych

Cena: 7,20 Więcej Do koszyka
Ładowanie...