Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1891/ip-0004

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

Treść

Białowieski PN (1921-1991) - próba 70 lat.
Cele ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej i możliwości ich osiągnięcia.
Przyrodnicze wartości projektowanego pol-niem. parku narodowego Dolina Dolnej Odry.
Czy rez. są bardziej odporne na zanieczyszczenia.
Drobnoustroje - ważne ogniwo ekosystemu.
Restytucja niepylaka apollo Parnassius apollo w Pienińskim PN. Gdzie i jak licznie gatunek ten może występować w Pieninach?
KORESPONDENCJE
O purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea na Opolszczyźnie.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Z działalności PROP.
Uchwały i wnioski podjęte przez Komitet Ochrony Przyrody PAN podczas sesji poświęconej: "zagospodarowaniu i ochronie dużych rzek i ich dolin w Polsce.
Ustalenia Polskiego Narodowego Komitetu MAB.
Projektowany rez. przyrody "Hanna" w woj. bialsko-podlaskim.
Długosz królewski Osmunda regalis na Polszczyźnie.
Stanowisko ułudki leśnej Omfalodes scorpioides na Dolnym Śląsku.
Występowanie i przyczyny spadku liczebności sowy płomykówki Tyto alba w obiektach sakralnych na Roztoczu i obszarach przyległych.
Zagrożenie środowiska przyrodniczego miejscowości Dębki na wybrz. Bałtyku w woj. gdańskim.

 
Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...