Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1995

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0021

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1995

Treść

Rozwój sieci pomników przyrody w Polsce w ostatnim 35-leciu.
Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej.
Łąki pełnikowe w Dol. Chocieli.
Rozchodnik wielki Sedum maximum - roślina żywicielska gąsienic niepylaka apollo Parnassius apollo.
O zmianę statusu prawnego Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Kamienne.
KORESPONDENCJE
Powstał nowy program gospodarczo-leśny.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Stanowisko w sprawie ochrony torfowisk wysokich i krajobrazu Kotl. Orawsko-Nowotarskiej przyjęte przez Komisje Parków Narodowych i Rezerwatów oraz Komisję Ochrony Obszarów Torfowiskowo-Blotnych PROP.
Stanowisko Polskiego Tow. leśnego w sprawie zasad ochrony i zagospodarowania ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej.
Uchwała Senatu RP w sprawie "Polityki Ekologicznej Państwa".
Stanowisko Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN' Człowiek i Środowisko"
w sprawie założeń Państwowego Monitoringu Środowiska.
Stanowisko Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN' Człowiek i Środowisko"
w sprawie "Programu wykonawczego Polityki Ekologicznej Państwa do roku 2000".
Z działalności PROP.
Apel do Sejmu i Senatu RP w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej.
Opinia PROP w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej.
Uchwała KOP PAN w sprawie powiększenia Białowieskiego PN.
Uchwała rady Naukowej Białowieskiego PN o objęcie ochroną w formie parku narodowego polskiej części Puszczy Białowieskiej.
Stanowisko
Komitetu Naukowego przy Prezydium PAN' Człowiek i Środowisko"
w sprawie Białowieskiego PN.
Notatki florystyczne z łąk Kampinoskiego PN.
Stanowisko widłaka torfowego Lycopodiella inundata w woj. opolskim.
Stanowisko sasanki otwartej Pulsatilla patens na Sodowej Górze w Jaworznie-Szczakowej.
Stanowisko dzwonka szerokolistnego Campanulla latifolia na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach.
Śmiertelność ptaków na torach kolejowych w Wielkopolsce.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...