Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1999

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0045

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1999

Treść

Stan populacji bociana czarnego Ciconia nigra i jego ochrona na Ziemi Leszczyńskiej.
Lasy naturalne zachowane na terenie zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej.
Górskie potoki pasma Policy jako regionalne korytarze ekologiczne.
Godny ochrony odcinek doliny Czarnego Dunajca.
Norka europejska Mustela lutreola i problemy jej ochrony.
Rozmieszczenie i pokarm wydry Lutra lutra w Tatrach Polskich i na Podhalu.
Bób europejski Castor fiber w PK Dol. Jezierzycy i na terenach sąsiednich.
Litoralne odsypy muszlowe jeziora Gardno.
KORESPONDENCJE
O introdukcji, reintrodukcji i restytucji - polemicznie.
Słowa i czyny.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
"Metody inwentaryzacji przyrodniczej" - wnioski z konferencji.
Inwentaryzacja polan krokusowych w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowiska obuwika pospolitego Cypripedium calceolus w Tatrzańskim PN.
Wydra Lutra lutra w Ojcowskim PN.
Bóbr europejski Castor fiber w rez. przyrody "Świder".
Stanowiska zimoziołu północnego Linnaea borealis w Puszczy Nidzickiej.
Gnidosz Hacqueta Pedicularis hacquetti w Dol. Roztoki w Tatrach.
Dwa nowe parki krajobrazowe w byłym wj. bielskim.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...