Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0069

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2003

Treść

Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu leśnego "Koło" w Puszczy Niepołomnickiej.
Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczarowie na Podhalu.
Osuwiska w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) jako obiekty przyrody nieożywionej proponowane do ochrony.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania różnorodności szaty roślinnej okolic Łubniówki na Płaskowyżu Proszowickim.
Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych w okolicach Podlesie na Wyż. Częstochowskiej.
KORESPONDENCJE
Parki narodowe oznaką stopnia umiłowania Ojczyzny.
Ogólnopolska Konf.: "Parki krajobrazowe w Polsce - 25 lat funkcjonowania".
KORESPONDENCJA ŻAŁOBNA
Wspomnienie o dr M. Drzał (1929-2002).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Stanowiska rzadkich gatunków pływaczy Utricularia spp. w okolicy Tarnowskich Gór.
Wroniec widlasty Huperzia selago na Wyż. Śląskiej.
Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans w Warszawie.
Interesujące stanowisko kręczynki jesiennej Spiranthes spiralis w Paśmie Jaworzna (Beskid Wyspowy).
Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sybirica w Bochni-Kolanowie.
Obserwacje cisa pospolitego Taxus baccata w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowiska pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis.
Uwagi o występowaniu węża Eskulapa Elaphe longissima w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowksiej.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...