Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0069

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2003

Treść

Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu leśnego "Koło" w Puszczy Niepołomnickiej.
Odsłonięcie martwic wapiennych w Gliczarowie na Podhalu.
Osuwiska w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe) jako obiekty przyrody nieożywionej proponowane do ochrony.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania różnorodności szaty roślinnej okolic Łubniówki na Płaskowyżu Proszowickim.
Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin naczyniowych w okolicach Podlesie na Wyż. Częstochowskiej.
KORESPONDENCJE
Parki narodowe oznaką stopnia umiłowania Ojczyzny.
Ogólnopolska Konf.: "Parki krajobrazowe w Polsce - 25 lat funkcjonowania".
KORESPONDENCJA ŻAŁOBNA
Wspomnienie o dr M. Drzał (1929-2002).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Stanowiska rzadkich gatunków pływaczy Utricularia spp. w okolicy Tarnowskich Gór.
Wroniec widlasty Huperzia selago na Wyż. Śląskiej.
Nowe stanowisko salwinii pływającej Salvinia natans w Warszawie.
Interesujące stanowisko kręczynki jesiennej Spiranthes spiralis w Paśmie Jaworzna (Beskid Wyspowy).
Nowe stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sybirica w Bochni-Kolanowie.
Obserwacje cisa pospolitego Taxus baccata w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowiska pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis.
Uwagi o występowaniu węża Eskulapa Elaphe longissima w Złotym Potoku na Jurze Krakowsko-Częstochowksiej.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1996 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1996

M.in.: Jeziora lobeliowe, rybactwo na wodach chronionych, awifauna Zb. Dobczyckiego

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1998 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1998

M.in.: łabędź krzykliwy w Europie Środkowej, zimorodek w Zaborskim PK, populacja w układzie "źródło-ujście"

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1999 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1999

M.in.: wykaz i "czerwona lista" ważek w lubelskiem, płomykówka na zamojszczyźnie, murawy kserotermiczne

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...