Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0149

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 5,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2010

AKTUALNOŚCI
Bezpłatne oprogramowanie komputerowe przydatne do analizy danych ekologicznych.
ARTYKUŁY
Czy głowacica Hucho hucho ma szanse powrotu do Czadeczki?
Rzadka i zagrożona roślinność torfowiska w Słupowie na Płaskowyżu Proszowickim.
Wpływ luk na rekrutację siewek ginących gatunków w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae.
Murawa kserotermiczna z zawilcem wielkokwiatowym Anemone sylwesgtris na Pogórzu Przemyskim.
Rola, zagrożenia i problemy ochrony małży skójkowatych (Unionidae).
Ssaki plichowate Gliridae południowej części Ziemi Kłodzkiej.
Żółw błotny w Południowej Wielkopolsce.
Występowanie widlicza lsslera Diphasiastrum issleri na Babiej Górze.
RECENZJE
SPRAWOZDANIA
SPROSTOWANIAInni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/2/2010

Zeszyt zawiera materiały z sesji naukowej "Ochrona bierna - przeszłość czy przyszłość ochrony przyrody"

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XXI/1/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/1/2010

Ponowne odkrycie koślaczka stożkowatego, charakterystyka miejsc lęgowych dzięcioła czarnego i siniaka, ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

Orzesznica w PK Promno; cietrzew i głuszec w Tatrzańskim PN; pająki w ryfugioach; skutki upraw roślin GM ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...