Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0149

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 5,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2010

AKTUALNOŚCI
Bezpłatne oprogramowanie komputerowe przydatne do analizy danych ekologicznych.
ARTYKUŁY
Czy głowacica Hucho hucho ma szanse powrotu do Czadeczki?
Rzadka i zagrożona roślinność torfowiska w Słupowie na Płaskowyżu Proszowickim.
Wpływ luk na rekrutację siewek ginących gatunków w płatach łąk trzęślicowych Molinietum caeruleae.
Murawa kserotermiczna z zawilcem wielkokwiatowym Anemone sylwesgtris na Pogórzu Przemyskim.
Rola, zagrożenia i problemy ochrony małży skójkowatych (Unionidae).
Ssaki plichowate Gliridae południowej części Ziemi Kłodzkiej.
Żółw błotny w Południowej Wielkopolsce.
Występowanie widlicza lsslera Diphasiastrum issleri na Babiej Górze.
RECENZJE
SPRAWOZDANIA
SPROSTOWANIAInni kupili:
Rośliny chronione Rośliny chronione

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce

Cena: 59,9569,00 zł Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...