Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0167

W sklepie dodano: 4 sierpnia 2013

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

ARTYKUŁY
Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów.
Ochrona wilka a gospodarka łowiecka w Polsce - konflikt nieunikniony?
Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich.
Czy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023) w wystarczający sposób chroni nietoperze?
Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Vespoidea) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
Stanowisko chronionej ryby - różanki Rhodeus sericeus w Wisłoce na terenie Beskidu Niskiego.
Błotniszek wełniasty Helodium blandowii (Bryophyta, Heliodiaceae) w Polsce Środkowej.
Nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w północno-zachodniej Polsce.
Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata na Pogórzu Rożnowskim.
Nowe stanowisko widlicza Zeillera Diphasiasttrum zeilleri na terenie Wyżyny Olkuskiej - zagrożenia i ochrona.
Porzeczka skalna Ribes petraeum w Małych Pieninach.
SPRAWOZDANIA
Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów


Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2012 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2012

Żołny w przemyślu - 48 lat obserwacji; Awifauna lęgowa Ziemi Nyskiej; Białowieski PN

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Atlas ryb słodkowodnych. Europa Środkowa Atlas ryb słodkowodnych. Europa Środkowa

Książka zawiera 130 barwnych zdjęć ukazujących charakterystyczne cechy 86 gatunków

Cena: 22,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2003 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2003

M.in.: żerowanie niedźwiedzi na ziołoroślach, Stanowiska koszatki i orzesznicy w PK Beskidu Śląskiego

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...