Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ip-0167

W sklepie dodano: 4 sierpnia 2013

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

ARTYKUŁY
Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów.
Ochrona wilka a gospodarka łowiecka w Polsce - konflikt nieunikniony?
Występowanie gadożera Circaetus gallicus w Lasach Janowskich i Lipskich.
Czy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały (PLH240023) w wystarczający sposób chroni nietoperze?
Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Vespoidea) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
Stanowisko chronionej ryby - różanki Rhodeus sericeus w Wisłoce na terenie Beskidu Niskiego.
Błotniszek wełniasty Helodium blandowii (Bryophyta, Heliodiaceae) w Polsce Środkowej.
Nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w północno-zachodniej Polsce.
Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata na Pogórzu Rożnowskim.
Nowe stanowisko widlicza Zeillera Diphasiasttrum zeilleri na terenie Wyżyny Olkuskiej - zagrożenia i ochrona.
Porzeczka skalna Ribes petraeum w Małych Pieninach.
SPRAWOZDANIA
Lichenolodzy w sprawie ochrony porostów


Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...