Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2014

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0173

W sklepie dodano: 23 września 2014

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2014

 ARTYKUŁY
O ochronę zagrożonych siedlisk i gatunków
doliny Wiernej Rzeki w okolicy Franisławic (Wyżyna Małopolska).
Rola piaskowni w ochronie płazów na Lubelszczyźnie.
Zmiany liczebności lęgowych gatunków ptaków na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry.
Występowanie zająca bielaka Lepus timidus w Polsce.
Nowe stanowisko kokoryczki drobnej Corydalis pumila w okolicach Śremu.
Nowe i potwierdzone stanowiska storzana bezlistnego Epipogium aphyllum w Tatrzańskim PN.
NOTATKI
Kwitnienie i owocowanie aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesciculosa na Poj. Łęczyńsko-Włodawskim.
Kukułka krwista Dactylorhiza incarnata - nowy gatunek dla flory Pogórza Stryzowskiego.
Nowe stanowisko jastrzębca śląskiego Hierarcium silesiacum w Tatrach.
Nowe stanowisko złoci małej Gagea minima w Kotlinie Zakopiańskiej.
Nowe stanowisko grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus na Południu Polski.
Teriofauna rezerwatu przyrody "Stawy Siedleckie".
Nowe stwierdzenie zająca bielaka Lepus timidus w Puszczy Białowieskiej.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...