Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2016

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 16640/ip-0184

W sklepie dodano: 7 listopada 2016

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2016

ARTYKUŁY
Polskie bociany czarne Ciconia nigra na zachodnim szlaku wędrówkowym i pierwsze przypadki ich zimowania na Półwyspie Iberyjskim.
Zespoły ptaków lęgowych gniazd kornikowych i wiatrołomów w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Letnie gniazda orzesznicy Muscardinus avellanarius w Parku Krajobrazowym Promno.
Skałki zieleńcowe grzbietu Okola w Górach Kaczawskich (Sudety Zachodnie).
NOTATKI
Nowe stwierdzenie gąbczaka aksamitnego Spongipellis delectans w rezerwacie Osetno w Puszczy Bukowej (Pomorze Zachodnie).
Nowe stwierdzenie szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana w Narwi.
Ważne siedlisko rozrodcze żaby zwinki Rana dalmatina i innych płazów na terenie Tarnowa.
Najwyżej położone stanowisko lęgowe bączka Ixobrychus minutus w Polsce.
 

 

 
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...