Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1892/ip-0005

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

Treść

Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego (Kotl. Sandomierska, Wyż. Małopolska).
Zastosowanie inwentaryzacji lasu na przykładzie wybranych terenów Pienińskiego PN.
Restytucja niepylaka apollo Parnassius apollo w Pienińskim PN. Ocena stanu populacji i zagrożeń.
Zagrożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt w Puszczy Knyszyńskiej.
Lasy bukowe centralnej Starej Płaniny w Bułgarii, ich związki z gospodarką pasterską i ochroną rezerwatową.
KORESPONDECJE
Stanowisko okratka australijskiego Clathrus archeri w Polsce.
KRONIKA ŻAŁOBNA
Zasługi prof. Teofila Wojterskiego dla nauki i ochrony przyrody.
Adam Pałczyński (1926-1992).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Z działalności PROP.
Kosatka kielichowa Tofieldia calculata, nowy gatunek rośliny naczyniowej w Ojcowskim PN.
O występowaniu niepylaka mnemozyny Parnassius mnemosyne w Pienińskim PN.
Babia Góra bez mitów.
Degradacja florystyczna rez. stepowego "Kulka" na Poj. Olsztyńskim.
Zmiany stanu parków narodowych i rez. przyrody dokonane w 1991 r.
Interesujące stanowisko róży francuskiej Rosa gallica w Wielkopolsce.
Stanowisko rokieta łąkowego Hypnum pratense na Wyż. Śląskiej.
Długosz królewski Osmunda regalis w okolicach Wilczej Woli w Kotl. Sandomierskiej.
Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus na Pom. Zachodnim.
Kolejne stanowisko pająka tygrzyka Argiope bruennichi w pn. Polsce.
PN Schleswig-holsteinisches Wattenmeer.
Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1993 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1993

M.in.: ochr. przyrody na obszarach leśnych, rezonans Schumanna w Bieszczadach, stoplamek Ruthego, storczyk...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1994 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1994

M.in.: hist. ochrony przyrody na Roztoczu, o bocianie białym, kościół w Trzęsaczu, Towarzystwo Ochrony Tatr

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...