Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1995

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: 1939/ip-0022

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1995

Treść

Wspomnienie poświęcone pamięci prof. Wł. Michajłowa.
CORINE Biotopes, czyli o współczesnym standardzie gromadzenia informacji dla ochrony przyrody w Europie.
Stan obecny i perspektywy ochrony minogów Petromysonidae w Polsce.
Godne ochrony łąki w Opatkowicach pod Krakowem.
Perspektywy dalszej ochrony dębów rogalińskich.
O ochronę torfowisk źródliskowych na Równinie Sępopolskiej.
KORESPONDENCJE
Smużka Sicista betulina wykryta poza granicą zasięgu.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Z działalności PROP.
VIII Ogólnopolska Konf. Hiropterologiczna.
II Sympozjum Ochrony Przyrody Nieożywionej w Polsce.
Program CORINE a zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Polski.
Introdukcja bobra Castor fiber w Świętokrzyskim PN.
Stanowisko dwulistnika muszego Opchrys muscifera w Tatrach.
Stanowisko stożana bezlistnego Epipogium aphyllum w Pieninach.
Stanowisko storczyka męskiego Orchis mascula w Bieszczadach Niskich.
Stanowisko kruszczyka sinego Epipactis purpurata na Wzgórzach Trzebnickich.
Interesujące gatunki storczykowatych w lesie bukowym k. Bukwałdu pod Olsztynem.
Wątlik błotny Hammarbya  paludosa  w Puszczy Augustowskiej.
Stanowisko jezierzy morskiej Najas marina w Kotl. Oświęcimskiej.
Stanowisko ostnicy Jana Stipa joannis nad j. Chycina k. Skwierzyny (woj. gorzowskie).
Stanowiska Mutinus ravenelli (Phallaceae) na Płaskowyżu Rybnickim.
Niedźwiedź wrócił w Sudety.
Stare budynki ostojami życia owadów błonkoskrzydłych.
Stanowisko dżdżownicy Eisenia lucens na Pogórzu Ciężkowickim.
Koniec marzeń o transgranicznym parku narodowym na Szumawie.
Stan zachowania i zagrożenia lasów cedrowych w Maroku.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...