Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0040

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1998

Treść

W sprawie skamieniałych drzew na Roztoczu.
O ochronę stanowisk woskownicy europejskiej Myrica gale na Bagnach Rozwarowskich.
Porosty (Lichenes) prawnie chronione miasta Przemyśla.
Zróżnicowanie denudacji chemicznej skał węglanowych i fliszowych Pienińskiego PN i jego obrzeża.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Dzień Wycieczek Geologicznych '97.
Z działalności PROP.
"Ochrona gatunkowa zwierząt w woj. krakowskim" - sesja naukowa.
Opinia KOP PAN o możliwych skutkach projektowanej reprywatyzacji gruntów i rekompensatach, w części dotyczącej lasów państwowych.
Stanowisko Komitetu Botaniki PAN w sprawie Ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach.
Opinia pracowników naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku o projekcie Ustawy
o reprywatyzacji i rekompensatach.
Stanowisko IOP PAN w sprawie projektu sejmowej Ustawy o reprywatyzacji i rekompensatach.
Nowe stanowisko uchwonicy kasztanowatej Wynella sylvicola w Tatrzańskim PN.
Rez. przyrody "Smolnik" nadal obiektem o dużych walorach przyrodniczych.
Chronione i rzadkie rośliny naczyniowe projektowanego rez. ornitologicznego  "Stawy Siedleckie".
Brzoza niska Betula humilis w rez. przyrody "Zabrodzie".
Stanowisko brodaczki zwyczajnej Usnea filipnedula w Bieszczadach Niskich.
Stanowisko paprotnika kolczystego Polystichum aculeatum na ostańcach jurajskich k. Jerzmanowic.
Nowe stanowisko aldrowandy pęcherzykowatej Aldrovanda vesciculosa na Poj. Łęczyńsko-Włodawskim.
Nowe stanowisko wolffii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza w woj. lubelskim.
Nowe stanowisko obuwika pospolitego  Cypropedium calceolus w woj. chełmskim.
Stanowisko storczycy kulistej Traunsteinera globosa w Górach Stołowych.
Nowe stanowisko buławnika wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium na Dolnym Śląsku.
Stanowisko śnieżyczki przebiśniegu Galanthus nivalis i śnieżycy wiosennej Leucoium verum k. Starego Jawornika (Obniżenie Podsudeckie).
Stan populacji żołny Merops apiaster w woj. zamojskim w latach 1996-1998.
Kwarcytowy głaz narzutowy k. Lubania (Sudety Zach.)
Zjawiska krasowe na górze Wapniarka (Sudety Wsch.).


Inni kupili:
Przewodnik dydaktyczny po Nadwieprz. PK Przewodnik dydaktyczny po Nadwieprz. PK

Przewodnik dydaktyczny po Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym

Cena: 9,9027,00 zł Więcej Do koszyka
Dzikie życie 7-8/2011 Dzikie życie 7-8/2011

Wywiad z Dariuszem Morsztynem, Zakrzówek bez cegłówek!, Polska przyroda zachwyca...

Cena: 2,006,00 zł Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2008 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2008

Żuraw w Poleskim PN, awifauna Raby, nowe stanowiska rośłin, grzybów i chrząszcza

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...