Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1999

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1991/ip-0046

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1999

Treść

Czerwona lista słodkowodnej ichtifauny Polski.
Stan populacji żurawia Grus grus na Niz. Północnopodlaskiej w latach 1976-1998.
Uwagi o występowaniu i ochronie niepylaka apollo Parnasius apollo w Polsce.
Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich ochrony.
Zagrożona roślinność solniskowa w granicach miasta Kołobrzeg.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Światowy Fundusz dla Przyrody (WWF) stwarza nowe możliwości ochrony Karpat.
Nowe stanowiska czterech rzadkich gatunków roślin w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowiska storczyka drobnokwiatowego Orchis ustulata i jarząbu nieszypułkowego Sorbus chamaemespilus w Tatrzańskim PN.
Stanowiska długosza królewskiego Osmunda regalis na terenie LKP Lasy Rychtalskie.
Nowe stanowisko dzwonka szczeciniastego Campanula cervicoria we wschodniej Wielkopolsce.
Kolonie kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w środkowej części pogranicza pol.-niem.
Skalnik driada Minois dryas dryas (Lepidoptera: Satyridae) -gatunek zagrożony wyginięciem na ostatnich znanych stanowiskach w Polsce.
Ginące stanowisko wątlika błotnego Hammarbya paludosa w Mazurskim PK.
Występowanie groszku błotnego Lathyrus palustris w okolicach Lądka w Nadwarciańskim PK.
Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy nad Łagiewniczką w Łodzi.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...