Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1999

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1991/ip-0046

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1999

Treść

Czerwona lista słodkowodnej ichtifauny Polski.
Stan populacji żurawia Grus grus na Niz. Północnopodlaskiej w latach 1976-1998.
Uwagi o występowaniu i ochronie niepylaka apollo Parnasius apollo w Polsce.
Walory przyrodnicze gminy Bobolice i propozycje ich ochrony.
Zagrożona roślinność solniskowa w granicach miasta Kołobrzeg.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Światowy Fundusz dla Przyrody (WWF) stwarza nowe możliwości ochrony Karpat.
Nowe stanowiska czterech rzadkich gatunków roślin w Tatrzańskim PN.
Nowe stanowiska storczyka drobnokwiatowego Orchis ustulata i jarząbu nieszypułkowego Sorbus chamaemespilus w Tatrzańskim PN.
Stanowiska długosza królewskiego Osmunda regalis na terenie LKP Lasy Rychtalskie.
Nowe stanowisko dzwonka szczeciniastego Campanula cervicoria we wschodniej Wielkopolsce.
Kolonie kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w środkowej części pogranicza pol.-niem.
Skalnik driada Minois dryas dryas (Lepidoptera: Satyridae) -gatunek zagrożony wyginięciem na ostatnich znanych stanowiskach w Polsce.
Ginące stanowisko wątlika błotnego Hammarbya paludosa w Mazurskim PK.
Występowanie groszku błotnego Lathyrus palustris w okolicach Lądka w Nadwarciańskim PK.
Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy nad Łagiewniczką w Łodzi.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2000 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2000

M.in.: goździeniec fioletowy, obuwik pospolity, gniwosz plamisty w woj. Lubuskim, bocian biały a Niz. Pnpodl.

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2000 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2000

M.in. bocian biały w Karpatach, ryjkowce PNGS, ocena skuteczności ochrony zachowawczej ekosystemu leśnego

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1993 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/1993

M.in.: pluszcz i pliszka górska w TPN, śmiertelność ptaków na szosach, osika nad górną granicą lasu, ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...