Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2001

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0058

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2001

Treść

Szata roślinna użytku ekologicznego
Stanowisko lilii złotogłów na Garbie Tenczyńskim.
Malina moroszka Rubus chamaemorus - występowanie i próba zachowania ginącego gatunku w kulturach in vitro.
Porosty (Lichenes) prawnie chronione miasta Białegostoku.
Sytuacja łosia Alces alces w Polsce, zagrożenia i program odbudowy jego populacji
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
O racjonalną sieć obiektów chronionych woj. warmińsko-mazurskiego.
Płazy miasta Wrocławia.
KORESPONDENCJE
O dr h.c. F. Tischlerze, wybitnym ornitologu.
Buławnik mieczolistny Cephalantera longifolia w dol. Wołosatki (Bieszczadzki PN).
Nowe stanowiska rzadkich roślin Tatrzańskiego PN.
Aktualny stan populacji kosaćca syberyjskiego Iris sibirica na wybranych stanowiskach w okolicach Krakowa.
Tajęża jednostronna  Goodyera repens w parkach krajobrazowych i rez. przyrody w środkowowschodniej Polsce.
Gniazdowanie żołny Merops apiaster pod Tarnowem.
Wartości przyrodnicze projektowanego rez. przyrody "Grądowa Dolina" w Barlinecko-Gorzowskim PK.
Walory przyrodnicze uroczyska Lipie w Tarnowie.
Ujście Warty - nowy park narodowy w Polsce.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2002 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2002

M.in.: kondycja drzewostanów sosnowych w OPN, awifauna wodno-błotna osadników Zakładów Azotowych w Tarnowie

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2011

Orzeł przedni w Karpatach; Nocek łydkowłosy w pł. Karpatach; Duże skrzelonogi ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2011 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2011

Pomurnik w polskich Tatrach; Sowy leśne Pogórza Przemyskiego; kwietnica okazała ...

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...