Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2005

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0082

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2005

Treść

Życie i działalność naukowa Prof. Janusza Dziewańskiego (1924-2004).
ARTYKUŁY NAUKOWE
Ostrożeń siedmiogrodzki Crisium decussatum Janka na Pogórzu Przemyskim.
Nowe gatunki roślin naczyniowych we florze Ojcowskiego PN.
Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa rez. "Las Gościba" w Beskidzie Średnim.
Szata roślinna kompleksu stawów rybnych w Lipie (Kotl. Sandomierska) jako lokalne centrum bioróżnorodności.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Występowanie nielęgowych ptaków szponiastych Falconiformes w Puszczy Rzepińskiej na Ziemi Lubuskiej.
Czynna ochrona żółwia błotnego - skuteczna metoda ochrony czy eksperyment?
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Z działalności PROP.
Opinia PROP w sprawie zadrzewień przydrożnych skierownaych do MŚ.
Apel do przyrodników i polityków. Czy parki narodowe są jeszcze dobrem narodowym? (Białowieskiej manipulacji cd.).
Przyroda polska w rękach amatorów.
Elementy kształtujące tożsamość regionu Puszczy Białowieskiej (historia kolonizacji, zróżnicowanie językowe, religia)
Ocena zasobności populacji lnu złocistego Linum flavum na nowym stanowisku w Wirkowicach nad Wieprzem.
Nowe stanowisko długosza królewskiego Osmunda regalis na Wyż. Śląsko-Krakowskiej.
Nowe stanowiska nadwodników Elatine sp. na Śląsku Opolskim.
Nowe stanowisko skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia na Śląsku Opolskim jako przykład synantropizacji gatunku.
Nowe stanowisko lobelii jeziornej Lobelia dortmanna w PN Bory Tucholskie.
Nowe stanowisko żółwia błotnego Emys orbicularis na Lubelszczyźnie.
Wiosenna koncentracja dubelta Gallinago media na polach irygacyjnych we Wrocławiu.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...