Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 13040/ip/0168

W sklepie dodano: 11 września 2013

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka

Polecamy również

Przegląd Przyrodniczy XIV/1-2/2003

Przegląd Przyrodniczy XIV/1-2/2003

Mszaki lublina, wodopójki, ptaki jez. Wielicko, ekstensywny wypas owiec a ochrona środowiska, nietoperze

Cena: 18,00
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2013
ARTYKUŁY
Tereny prywatne w ochronie przyrody: dotychczasowe dobre praktyki i rozwiązania.
Antropogeniczne zmiany fauny bezkręgowców jaskiń Gór Towarnych.
Występowanie pająków z rodzaju Atypus (Araneae: Atypidae) w prawobrzeżnej części doliny Środkowej i Dolnej Odry.
Ichtiofauna planowanego rezerwatu "Rzeka Korytnica".
Torfowisko w Martenkach - interesujące stanowisko entomofauny wodnej.
Szata roślinna rezerwatu przyrody "Dolina Łańskiego Potoku" na Pogórzu Śląskim.
Rzadkie o chronione mięczaki obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki.
Porosty rezerwatu "Gołobórz" na Wysoczyźnie Siedleckiej.
Nowe stanowiska paskówki tatrzańskiej Curnumutila lineata - rzadkiego i reliktowego gatunku kózki (Coleoptera: Cerambicidae) - w Beskidach Zachodnich.
Nowy żywiciel jemioły pospolitej jodłowej Viscum album subsp. abietis.
Pałeczka rudawa Tulostoma melanocyclum - nowe stanowiska rzadkiego w Polsce gatunku grzyba.
Nowe stanowisko storczyka - tajęży jednostronnej Goodynera repens w Bieszczadach Zachodnich.
Nowe stanowiska storczyka - wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos w Gorcach.

Inni kupili:
Puszcza Zielona Przyroda, folklor, historia Puszcza Zielona Przyroda, folklor, historia

Z aparatem w ręku, notatnikiem w kieszeni i iskierką w sercu wyruszyliśmy na ...

Cena: 69,9089,00 zł Więcej Do koszyka
Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce

Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego

Cena: 6,5050,00 zł Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

Znaczenie bociana dla społeczeństwa; wilk a gospodarka łowiecka; gadożer ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...