Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 13040/ip-0168

W sklepie dodano: 11 września 2013

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2013
ARTYKUŁY
Tereny prywatne w ochronie przyrody: dotychczasowe dobre praktyki i rozwiązania.
Antropogeniczne zmiany fauny bezkręgowców jaskiń Gór Towarnych.
Występowanie pająków z rodzaju Atypus (Araneae: Atypidae) w prawobrzeżnej części doliny Środkowej i Dolnej Odry.
Ichtiofauna planowanego rezerwatu "Rzeka Korytnica".
Torfowisko w Martenkach - interesujące stanowisko entomofauny wodnej.
Szata roślinna rezerwatu przyrody "Dolina Łańskiego Potoku" na Pogórzu Śląskim.
Rzadkie o chronione mięczaki obszaru Natura 2000 Dolina Zwoleńki.
Porosty rezerwatu "Gołobórz" na Wysoczyźnie Siedleckiej.
Nowe stanowiska paskówki tatrzańskiej Curnumutila lineata - rzadkiego i reliktowego gatunku kózki (Coleoptera: Cerambicidae) - w Beskidach Zachodnich.
Nowy żywiciel jemioły pospolitej jodłowej Viscum album subsp. abietis.
Pałeczka rudawa Tulostoma melanocyclum - nowe stanowiska rzadkiego w Polsce gatunku grzyba.
Nowe stanowisko storczyka - tajęży jednostronnej Goodynera repens w Bieszczadach Zachodnich.
Nowe stanowiska storczyka - wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos w Gorcach.

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...