Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2018

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0197

W sklepie dodano: 28 grudnia 2018

udostępnij

Cena: 7,20

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2018

Artykuły
Fauna nietoperzy obszarów Natura 2000 „Bednarka” i „Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego” oraz ich ochrona.
Dzięcioły Picidae obszaru Natura 2000 „Las nad Braciejową” i boru koło Przecławia.
Zimowanie ptaków w lasach mieszanych Gór Świętokrzyskich i Garbu Wodzisławskiego.
Gniazdowanie, zmiany liczebności i produktywności populacji bociana białego Ciconia ciconia w powiecie żnińskim.
Występowanie żołny Merops apiaster i brzegówki Riparia riparia koło Jarosławia.
Plan ochrony rezerwatu przyrody „ Groty Kryształowe” w Kopalni Soli „Wieliczka” i jego realizacja w okresie 2011–2015.
Rzadkie i ginące zbiorowiska roślin wodnych z klasy Potametea Słowińskiego Parku Narodowego.
Notatki
Nowe stanowisko turzycy zgrzebłowatej Carex strigosa (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku.
Recenzje
Zbigniew Głowaciński, Piotr Sura (red.): Atlas płazów i gadów Polski. Status, rozmieszczenie, ochrona.
Inni kupili:
Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce

Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego

Cena: 6,5050,00 zł Więcej Do koszyka
Ptaki Śląska 13/2001 Ptaki Śląska 13/2001

Występowanie i preferencje siedliskowe słowików; Ornitologiczna waloryzacja akwenów

Cena: 4,0011,00 zł Więcej Do koszyka
Laboratorium eksperymentalne w mikrobiologii Laboratorium eksperymentalne w mikrobiologii

Mikroskopowanie, metody barwienia, podłoża hodowlane i izolacja czystych kultur ...

Cena: 23,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...