Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2018

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 18622/ip/0197

W sklepie dodano: 28 grudnia 2018

udostępnij

Cena: 7,20

Do koszyka

Polecamy również

Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2019

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2019

Wędrówki juwenalnych bielików z Opolszczyzny; trszka góska na Dolnym Śląsku

Cena: 7,20
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2018

Artykuły
Fauna nietoperzy obszarów Natura 2000 „Bednarka” i „Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego” oraz ich ochrona.
Dzięcioły Picidae obszaru Natura 2000 „Las nad Braciejową” i boru koło Przecławia.
Zimowanie ptaków w lasach mieszanych Gór Świętokrzyskich i Garbu Wodzisławskiego.
Gniazdowanie, zmiany liczebności i produktywności populacji bociana białego Ciconia ciconia w powiecie żnińskim.
Występowanie żołny Merops apiaster i brzegówki Riparia riparia koło Jarosławia.
Plan ochrony rezerwatu przyrody „ Groty Kryształowe” w Kopalni Soli „Wieliczka” i jego realizacja w okresie 2011–2015.
Rzadkie i ginące zbiorowiska roślin wodnych z klasy Potametea Słowińskiego Parku Narodowego.
Notatki
Nowe stanowisko turzycy zgrzebłowatej Carex strigosa (Cyperaceae) na Dolnym Śląsku.
Recenzje
Zbigniew Głowaciński, Piotr Sura (red.): Atlas płazów i gadów Polski. Status, rozmieszczenie, ochrona.
Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2018 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2018

Płazy pow. pleszewskiego, chomik europejski w woj. mazowieckim; sasanki i storczyki

Cena: 7,20 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2018 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2018

Nielegalne polowanie na ptaki w Unii Europejskiej; Malakocenozy Gorczańskiego GPN

Cena: 7,20 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2018 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2018

Popielica w Pienińskim PN; Różnorodność mykobioty w Pienińskim PN; flora MPN

Cena: 7,20 Więcej Do koszyka
Ładowanie...