Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1992

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ip-0006

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1992

Treść

Formy osuwiskowe pasma Jaworzyny Krynickiej w Popradzkim PK.
Problemy związane z ochroną gatunków roślin rzadkich i zagrożonych, prowadzoną w warunkach eks-situ.
Puszczyk uralski Strix uralensis w Puszczy Niepołomickiej.
Wybrane problemy ochrony przyrody w Japonii.
KORESPONDENCJE
Sprawozdanie z działalności SOP w 1991r.
KRONIKA ŻAŁOBNA
Jan Panfil (1904-1992).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
"Szczyt Ziemi" w Rio de Janeiro.
Z działalności PROP.
Rzadkie i chronione gatunki roślin na górze Chojnik w Karkonoskim PN.
Wodopójki Hydracarina Karkonoskiego PN.
Stanowisko brodaczki kędzierzawej Usnea comosa w Gorczańskim PN.
Powojnik pnący Clematis vitalba w Ojcowskim PN.
"Skalisty Jar Libberta", projektowany rez. geologiczno-krajobrazowy na Poj. Myśliborskim.
Rez. przyrody nieożywionej "Zimny Dół".
Przyczynek do poznania fauny ssaków rez. "Jar Rzeki Raduni".
Nowe stanowisko rzadkich i chronionych roślin w Kaczych Dołach k. Lublina.
Kosaciec syberysjki Irys sibirica i inne rzadkie gatunki roślin chronionych w Poczesnej k. Częstochowy.
Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus w okolicach Łodzi.
O skrzekocie Tetrao urogallus x Tetrao tetris z rejonu Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim.
Przyczynek do poznania widelnic Plecoptera Białki Tatrzańskiej (Dopływu Dunajca).
Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 42 (2), 2001 Notatki Ornitologiczne 42 (2), 2001

M.in.: gniazdowanie czeczotki na Pobrz. Bałtyku, ptaki dol. Nidy, obrączkowane mewy, wiek piskląt bogatki, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...