Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1994

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0017

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 1,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1994

Treść

Złoty jubileusz dwumiesięcznika "Chrońmy Przyrodę Ojczystą".
Ekologiczne założenia obudowy planowanej sieci autostrad w Polsce.
Ogrody i powierzchnie chronione w wolnej przyrodzie szansą na przetrwanie gatunków rzadkich i zagrożonych.
Grzyby z rodziny sromotnikowatych Phallaceae w Lasach Oliwskich.
Perspektywy ochrony współczesnej i subfosylnej malakofayny województwa krakowskiego.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Z działalności PROP.
VII Ogólnopolska Konferencja hiropterologiczna.
Brekinia Sorbus torminalis zachowała się w Drawieńskim PN.
Uwagi o występowaniu zimoziołu północnego Limnaea borealis w Wielkopolskim PN.
Wielosił błękitny Polemonium coeruleum - nowy gatunek dla flory Bieszczadzkiego PN.
Ostoja wiekowych buków Fagus sylvatica w Uroczysku Głębokie Doły na Płaskowyżu Rybnickiem.
Kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia na torowisku kolejki leśnej w lasach okuniewsko-rembertowskich.
Stanowisko nasiężału pospolitego Ophioglossum vulgatum na Ziemi Lubuskiej.
Stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Polsce Środkowej.
Chronione i rzadkie gatunki grzybów znalezione na Ziemi Tarnowskiej
Użytek ekologiczny "Wielkie Błoto" w Zawieprzycach k. Lublina.
Koń huculski w Bieszczadach.
Strzebla przekopowa Moroco percnurus w Poleskim PN.
Nafta wciąż zagraża przyrodzie Wolińskiego PN.


Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1993 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1993

M.in.: ochr. przyrody na obszarach leśnych, rezonans Schumanna w Bieszczadach, stoplamek Ruthego, storczyk...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...