Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1996

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 1972/ip-0029

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1996

Treść

Godne ochrony stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata w Sudetach Wschodnich.
Osobliwości przyrodnicze góry Wapniarki w Krowiarkach na Ziemi Kłodzkiej.
Zmiany powierzchni i stanu zachowania torfowisk wysokich k. Ludźmierza w ostatnim stuleciu.
Krasowe wody podziemne wybranych górskich i wyżynnych parków narodowych oraz ich obrzeży.
Wody siarczkowe w okolicach Lipnicy na Orawie.
KRONIKA ŻAŁOBNA
Paweł Szotkowski (1924-1996)
KORESPONDENCJE
Fałszywy obraz ochrony przyrody
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Sem. na temat "Problemy ochrony ekosystemów leśnych  a gradacje kornika drukarza".
Końcowe wnioski z sesji PROP nt. gospodarki rybackiej i wędkarskiej, prowadzonej w ekosystemach wodnych objęta ochroną w rezerwatach przyrody i parkach narodowych.
Z działalności PROP.
Stanowisko Komitetu Naukowego "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN w sprawie drugiej redakcji dokumentu "Przez edukację do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polska strategia edukacji ekologicznej".
Nowe składy osobowe dwóch Komitetów Naukowych PAN ważnych dla ochrony przyrody w Polsce.
Nowe stanowisko Wolffietum arrhizae na obszarze Puszczy Białowieskiej.
Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum na Równinie Opolskiej.
Czy kulon Burhinus oedicnemus w Polsce wyginie?
Pokarm płomykówki Tyto alba w Słowińskim PN.
Nowe stanowisko popielicy Myoxus glis w woj. szczecińskiego.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...