Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1997

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0035

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1997

Treść

Życie i działalność mgr J. Zemanek-Targoszowej.
Dlaczego jesteśmy przeciwko Zimowym Igrzyskom Olimpijskim w Karpatach Polskich.
Autostrady a ochrona przyrody - źródła konfliktu i możliwości jego graniczenia.
Malakofauna jako motyw waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej.
Konieczność kształtowania struktury ichtiofauny w jez. chronionych.
Źródło św. Jana z Kęt.
Bioróżnorodność - ratunek dla cywilizacji.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Wnioski i rekomendacje wynikające z konf. naukowej "Ochrona i sterowanie populacjami ssaków kopytnych i dużych drapieżników w parkach narodowych oraz ich otoczeniu".
Z działalności PROP.
Rozmieszczenie i warunki występowania cebulicy dwulistnej Scilia bifolia na Śląsku Opolskim.
Stanowisko soplówki gałęzistej Hericium clathroides w rejonie Gdańska Oliwy.
Lęgi dziko żyjących bocianów białych Ciconia ciconia w gniazdach umiejscowionych za ziemi (Europa Środkowa).
Stanowisko nadecznika stawowego Spongila lacustris w Poleskim PN.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...