Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1999

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0047

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/1999

Treść

Biotechnologia a ochrona przyrody i środowiska. Cz. I. Przyroda czy środowisko?
Formy osuwiskowe Gorczańskiego PN i ich rola w kształtowaniu geo- i bioróżnorodności Gorców.
Płazy w zb. powyrobiskowych "pojezierza antropogenicznego" w Łuku Mużakowskim.
KRONIKA ŻAŁOBNA
Jerzy Harasymowicz, bieszczadzki lirnik.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Organizacyjne, prawne i finansowe problemy ochrony przyrody.
Noworoczne tropienie niedźwiedzia w Tatrzańskim PN.
O stanowisku kwitnącego bluszczu Hedera helix w rez. przyrody "Bukowiec" (Pogórze Wiśnickie).
Projektowany rez. torfowiskowy "Kurek".
Godna ochrony roślinność doliny Szreniawy w Modrzanach na Płaskowyżu Proszowickim.
Zagrożone stanowisko astra solnego Aster tripolium na wyspie Karsibór.
Nowe stanowisko brodaczki kępkowej Usnea hirta i stuziarnki sosnowej Strangospora pinicola - rzadkich porostów (Lichenes) na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej.
Nowe stanowisko grzyba boczniaka topolowego Pleurotus calyptartus na Wyż. Śląskiej.
Ryjówka górska Sorex alpinus w rzutkach ptaków drapieżnych i sów Ziemi Kłodzkiej (Sudety Środkowe).
Czy trawianka Perccottus glenii ma szanse stać się trwałym elementem polskiej ichtiofauny?
Nowe dane o występowaniu modliszki zwyczajnej Mantis religiosa we wsch. Małopolsce.
Nowy rez. przyrody na terenie Ciężkowicko-Rożnowksiego PK.
Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych w pł. części Mazowieckiego PK.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...