Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0053

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2000

Treść

Awifauna Zbiornika Retencyjnego Dzierżno Duże na Górnym Śląsku. Cz. I. Rola Zbiornika dla zimowania ptaków wodnych i wodno-błotnych.
Próba oceny wpływu skrzynek lęgowych na ochronę muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis w Puszczy Niepołomnickiej.
Zagrożenia ochrona źródeł mineralnych na Ponidziu na przykładzie rez. przyrody "Owczary".
Zmiany roślinności karpackiego boru górnoreglowego w Tatrach po gradacji kornika drukarza w masywie Opalonego.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Wrotki Rotifera - zwierzęta naszych wód.
Walory ornitologiczne okolic Rozkochowa - propozycja ochrony.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Uchwała Rady Naukowej Białowieskiego PN w sprawie zagrożenia programu ochrony przyrody realizowanego przez polskie parki narodowe.
Poparcie Rady Naukowej Poleskiego PN dla "stanowiska Prezydium Rady Naukowej Tatrzańskiego PN".
Nowe stanowisko długosza królewskiego Osmunda regalis w Nad. Rokita.
Śmiałka goździkowa Aira cayrophylla w Ińskim PK.
Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim PK.
Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowksim PK.


Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...