Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2006

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0089/821

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2006

Treść

Stanowisko grzybieńczyka wodnego Nyphoides peltata w Cedyńskim PK (pn.-zach. Polska)
Interesujące gatunki roślin naczyniowych rezerwatu jodłowego "Rudka sanatoryjna".
Ptaki Lasów Lublinieckich. II. Skład jakościowy i ilościowy awifauny lęgowej na powierzchniach próbnych.
Kruszczyk błotny Epipactis palustris na terenie wyrobiska "Cegielni Gnaszyn" w Częstochowie.
Nowe stanowisko lipiennika Loesela Liparis loeselli na terenie Krakowa na tle rozmieszczenia gatunku w pł.-wsch. Polsce.
Róża francuska Rosa gallica na Przedgórzu Iłżeckim (wyż. Małopolska).
Nowe stanowisko turzycy strunowej Carex chordorrhiza w Polsce pn.-zach.
Groszek szerokolistny Lathyrus latifolius na Śląsku Opolskim.
Nowe stanowisko kruszczyka drobnolistnego Epipactis microphylla na Śląsku Opolskim.
Stanowiska czarki szkarłatnej Sarcoscypha coccinea i czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca w okolicy Wojsławic - pow. chełmiński.
Rzadkie i zagrożone elementy flory Płaskowyżu Proszowickiego.
Pomnikowy cis Taxus baccata w Siekierczynie na Pogórzu Rożnowskim.
Siewkowce Charadrii Zb. Dobczyckiego - dynamika przelotu, struktura gatunkowa i liczebność w zależności od poziomu wody. Chr. Przyr. Ojcz., 62 (2006), 4: 11-35 (errata)

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...