Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0151

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 5,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

AKTUALNOŚCI
Opinia na temat "Planu zarządzania populacją wilka w Republice Białorusi".
Możliwe negatywne skutki ekologiczne upraw i pasz z niektórych roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM).
Udział społeczeństwa szansą dla realizacji programu Natura 2000 w Polsce.
ARTYKUŁY
Studia nad orzesznicą Muscardinus avellanarius w PK Promno (Wielkopolska).
Refugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków  pająków (Aranea) w Polsce.
Wielkość osobników lilii złotogłów Lilium martagon na przykładzie populacji rosnącej na terenie użytku ekologicznego "Las Krzyszkowicki" koło Krakowa.
Inwentaryzacja cietrzewia Tetrao tetrix i głuszca Tetrao urogallus w Tatrzańskim PN.
Craspedacusta sowerbii - słodkowodna meduza Cz. II. Biologia i ekologia
RECENZJE

Inni kupili:
Rośliny chronione Rośliny chronione

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce

Cena: 59,9569,00 zł Więcej Do koszyka
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...