Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0151

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 5,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2010

AKTUALNOŚCI
Opinia na temat "Planu zarządzania populacją wilka w Republice Białorusi".
Możliwe negatywne skutki ekologiczne upraw i pasz z niektórych roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM).
Udział społeczeństwa szansą dla realizacji programu Natura 2000 w Polsce.
ARTYKUŁY
Studia nad orzesznicą Muscardinus avellanarius w PK Promno (Wielkopolska).
Refugia śródpolne jako siedliska rzadziej spotykanych i zagrożonych gatunków  pająków (Aranea) w Polsce.
Wielkość osobników lilii złotogłów Lilium martagon na przykładzie populacji rosnącej na terenie użytku ekologicznego "Las Krzyszkowicki" koło Krakowa.
Inwentaryzacja cietrzewia Tetrao tetrix i głuszca Tetrao urogallus w Tatrzańskim PN.
Craspedacusta sowerbii - słodkowodna meduza Cz. II. Biologia i ekologia
RECENZJE

Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995 Przegląd Przyrodniczy VI/3-4/1995

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: Ochrona przyrody poza rezerwatami

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VII/3-4/1996 Przegląd Przyrodniczy VII/3-4/1996

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: Możliwości i sposoby unaturalniania układów ekologicznych

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy VIII/4/1997 Przegląd Przyrodniczy VIII/4/1997

Postrzeganie Drawieńskiego PN, mięczaki, kraska, chruściki, zasiedlanie skrzynek lędowych, zimowanie uszatki

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...