Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0169

W sklepie dodano: 17 stycznia 2014

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2013

 
ARTYKUŁY
Awifauna doliny Górnej Pilicy na odcinku Pukarzów-Koniecpol w latach 2000-2010.
Spadek liczebności populacji bociana białego Ciconia ciconia  w powiecie kętrzyńskim.
Popielicowate (Gliridae) Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.
O licznym występowaniu popielicy Glis glis w Ojcowskim Parku Narodowym.
Wyniki wstępnych badań nad zróżnicowaniem fauny pszczół w rezerwacie stepowym "Góra Gipsowa" na Opolszczyźnie.
Stanowisko chomika europejskiego Cricetus cricetus na terenie Krakowa.
Pierwsze stwierdzenie wieszczka Pyrrhocorax graculus w Sudetach.
Nowe stanowiska pszonaka pienińskiego Erysimum pieninicum w Małych Pieninach.
Wroniec widlasty Huperzia selago w Polsce Środkowej - nowe stanowiska.
Stanowisko storczyka męskiego Orchis mascula w okolica Wrocławia.
SPRAWOZDANIA


Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

Znaczenie bociana dla społeczeństwa; wilk a gospodarka łowiecka; gadożer ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2013

Sukcesja na podmokłych terenach otwartych; Chomik europejski w pow. oświęcimskim ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ptaki Polski 2/2013 Ptaki Polski 2/2013

Obserwacje rzadkich ptaków; V Rajd Ptasiarzy; czy gawron znika; przyszłość czajki

Cena: 8,0010,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...