Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2015

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0180

W sklepie dodano: 14 kwietnia 2016

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka

Polecamy również

Polska przyroda Warmia i Mazury

Polska przyroda Warmia i Mazury

Album prezentujący piękno regionu

Cena: 89,9099,00 zł
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2015

ARTYKUŁY
W
ysoka liczebność chruścieli Rallidae oraz perkozka Tachybaptus ruficollis na terenie OSOP Natura2000 Dolina Dolnej Skawy w latach 2013-2014 i jej przyczyny.
Zaciętka Cheilotomata musciformis - wymierający relikt stepowej koleopterofauny w Polsce.
Wyniki inwentaryzacji ichtiofauny metodami tradycyjnymi w Narwiańskim PN.
Płazy miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej Hericium erinaceus w Polsce.
Godne ochrony stanowisko flory oraz roślinności kserotermicznej na wzgórzu Golcówka w Imielinie (Wyżyna Śląska).
Rozpucz lapiężnikowiec Liparus glabrirostris na północy Polski - występowanie i propozycja ochrony.
NOTATKI

Nowe stanowiska smukw Scolia hirta i Scolia sexmuculata w woj. świętokrzyskim.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...